„Relativně by to možné bylo. Já osobně bych se tomu nebránil, kdybych o tom rozhodoval," říká František Špale, předseda českobudějovického Automotoklubu. Dodává, že když projíždí zmíněným úsekem, dodržuje povolenou devadesátku, ale ostatní řidiči ho předjíždějí. „Devadesát tam nikdo nejezdí," doplňuje František Špale.

Novela zákona umožňuje zvýšit rychlost na vybraných silnicích z 90 na 110 km/h od 1. ledna 2016. Ministerstvo dopravy vytipovalo vhodné úseky. Tiskový mluvčí ministerstva Tomáš Neřold upozorňuje, že jde jen o vybrání úseků pro možnou změnu. „Takový krok bude muset schválit příslušný krajský úřad po projednání s krajskou policií poté, co se ověří bezpečnostní požadavky," zdůrazňuje Tomáš Neřold. Připojuje však, že Ředitelství silnic a dálnic ČR již připravuje projekt přeznačení úseku.

Krajský úřad se momentálně staví k možnému zvýšení rychlosti opatrně, třeba s odkazem na probíhající stavební práce na dálnici D3 u Úsilného. Ty si na silnici do Lišova v současnosti vyžádaly i částečnou uzavírku a omezení běžného provozu.

O rychlejší jízdě rozhodne kraj

Jestli se bude nebo nebude zvyšovat povolená nejvyšší rychlost na silnici mezi Českými Budějovicemi a samotou Na Klaudě nedaleko Lišova, o tom rozhodne v příštích měsících krajský úřad.

Podle mluvčího úřadu Radka Šímy je ale v současnosti předčasné věc komentovat, protože ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR ještě není o změnu zažádáno a příslušná právní úprava začne platit až na přelomu roku. „Jakékoliv konkrétní vyjádření v této věci je naprosto předčasné," říká Radek Šíma a připomíná, že provoz na silnici k Lišovu momentálně omezuje i stavba dálnice D3 v úseku u Úsilného.

„Obecně lze pouze konstatovat, že jakékoliv zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti je podmíněno kvalitním dopravně technickým řešením této komunikace. To znamená zejména odpovídajícím směrovým a výškovým vedením, rozhledovými poměry, dostatečnou délkou zařazovacích pruhů a tak dále," dodává Radek Šíma k případnému zvýšení rychlosti.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR čeká, až novela zákona nabude platnosti. Potom chce hned o zvýšení rychlosti požádat. „V současné době se zpracovává projekt, který bude projednán 16. října 2015," říká tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že se sejdou zástupci ŘSD, policie a krajského úřadu.

S vyšší rychlostí přitom ŘSD v regionu počítá nejen na silnici k Lišovu, v úseku, kde je čtyřpruh, ale také za Pískem směrem na Prahu, kde je také dostatečně široká komunikace.

Podle Niny Ledvinové by nemusel být problém ani se stavbou dálnice u Úsilného. „Pokud bude zhotovitel stavby D3 žádat o omezení, bude omezení upraveno na příslušný potřebný úsek," vysvětlila Nina Ledvinová.

Jak ale upozorňuje předseda českobudějovického Automotoklubu František Špale, sjezd u Hůr z lišovské silnice se nyní dá projet maximálně rychlostí 40 km/h. „Odbočovací pruh je dost dlouhý, ale řidiči si budou muset uvědomit, že budou muset intenzivněji brzdit," naznačuje František Špale, že důležité bude také dobré dopravní značení, nejen na hlavní komunikaci, ale i na sjezdech.