Škola tak prý vyslyšela přání sdružení rodičů. „Chtěli, abychom zabránili stále profesionálnějším podvodům,“ řekl v deníku OÖN ředitel gymnázia Klaus Hötzenecker.

List rozvádí, že bezprostředním popudem byl případ žákyně osmé třídy. Jí spolužáci vytkli, že během písemky z matematiky ofotografovala zadání na mobil a poslala je pomocníkovi. „Ten jí pak poslal zpátky vyřešení úlohy, přičemž byl tak mazaný, že schválně udělal chyby, aby dotyčná dostala trojku,“ řekl ředitel. Podvod s mobily má podle ředitele školy rozhodně větší rozměry. V tomto případě podfuk dokázán nebyl, ale škola musela reagovat na připomínky rodičů. OÖN přidávají další příklad. Žák osmičky si práci ze španělštiny „vygoogloval“ mobilem z internetu. „V ,jeho´ práci pak byly výrazy, které neznala ani jeho profesorka,“ poznamenává Hötzenecker. „Sama je začala hledat na webu – a odhalila tak celý podvod. Zmíněná školní práce nebyla žákovi uznána a musel ji dělat znovu.“

A tak škola podle listu koupila k „odchytu“ mobilů dva detektory kovu s devítivoltovými bateriemi, každou za 34 eur. Nyní při maturitách je poprvé nasadila.

Hejtmani konferovali

„Relativně vágní“ byla podle lineckého listu OÖN vyjádření jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly při konferenci „šéfů vlád“ k rychlostní silnici S10 a Summerauské železnici. Podle deníku hejtmani Zimola a hornorakouský Josef Pühringer diskutovali řadu témat, které se týkají obou regionů.

List zdůrazňuje, že je ještě otevřeno, do kdy bude vybudována česká dálnice navazující na rakouskou S10. Cituje Jiřího Zimolu: „Budeme apelovat na ministerstvo dopravy, aby toto spojení bylo vybudováno tak rychle, jak jen bude možné.“ Prioritu má podle jeho slov nyní dálnice Budějovice – Praha.
„Stejně je otevřeno, kdy bude na české straně modernizována železnice navazující na Summerauskou dráhu, jejíž rekonstrukce bude dokončena v roce 2016,“ pokračují OÖN. Zimolovo prohlášení, že se jihočeský krajský úřad snaží o rychlou výstavbu tratě, deník označuje za vágní. Projektem, který má být podle listu po dlouhých přípravách realizován letos, je hraniční přechod na turistické stezce Radvanov – Rading u Vyššího Brodu. „Letos má být upraven, finanční prostředky jsou zajištěny,“ píše deník. Přechod má sloužit od prosince.

Z porady hejtmanů si OÖN dále všímají „jasného přihlášení se“ k přeshraniční zemské výstavě 2013, která bude ve Freistadtu, Bad Leonfeldenu, v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodě. Podle listu bylo smluveno vytvoření odborné skupiny k přípravě akce, ke zintenzivnění spolupráce v kultuře a ke společnému přeshraničnímu marketingu. Podle OÖN vyjádřil i finanční podporu výstavě také Jiří Zimola. „Není pravda, že by se Jihočeský kraj k myšlence stavěl vlažně. Uděláme všechno pro zdar této akce,“ řekl. Josef Pühringer pak výstavu označil za jeden z nejdůležitějších společných projektů s jižními Čechami.

„Poněkud rozpačití zůstali pouze starostové, zvlášť přizvaní k této konferenci,“ pokračují OÖN a citují starostu Vyššího Brodu Milana Zálešáka: „Počítali jsme s tím, že zemská výstava bude na setkání větším tématem. Žádné detailní informace jsme se nedozvěděli. Důležité ale je, že náš hejtman přislíbil záštitu nad akcí.“ Také starosta Bad Leonfeldenu Alfred Hartl, který podle lineckého deníku od konefernce očekával „oficiální startovní výstřel“, nebyl opravdově spokojen. „Velkou euforii jsem necítil,“ řekl v listě.

Linci chybějí peníze…

Městu Linci roste dluh. K začátku letošního roku činil 486 milionů eur, koncem roku bude 540 milionů, napsal deník OÖN. Příčinou je světová finanční krize a v jejím důsledku klesající daně. Z těch dostal Linec od státu loni o 16,6 milionu méně než v roce 2008. Také vývoj v prvních měsících roku byl negativní. V lednu klesly výnosy daně o deset procent, v únoru o 3,5 procenta. V březnu se už ale zvýšily o 1,4 a v dubnu o 5,6 procenta. „Podle finančního rady se dostanou daňové příjmy na úroveň 2008 teprve v roce 2013,“ píše deník.

Oproti klesajícímu výnosu z daní obce musejí odvádět stále víc do zemského rozpočtu. U Lince se tyto povinné odvody zvýšily od roku 2004 o 28,5 procenta. Obce se bouří a chtějí se obrátit na ústavní soud.

…manažerům ne

Rakouští manažeři vydělali loni průměrně 468 000 eur hrubého. V západní Evropě tak patří k lepšímu středu. Nejvíc vydělali Britové – průměrně 733 000 eur, Španělé naopak jen 251 000.