„Nenašli jsme žádné zásadní skutečnosti, které by bránily umístění této stavby jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti. V úvahu jsou přitom brány i přeshraniční vlivy,“ zdůraznil Petr Mynář, vedoucí projektů firmy Amec, jež se spolu se společností SCES – Group na vypracování tohoto dokumentu podílela.


Dokumentace EIA na pěti stech stránkách vlastního textu a dalších 2000 stranách příloh zohledňuje i 35 požadavků a 160 připomínek vznesených během zjišťovacího řízení. Zohledňuje všechny možné typy reaktorů, bloky posuzuje jak samostatně, tak v součinnosti s již pracujícími reaktory, v úvahu bere dopady výstavby, provozu bloků i jeho ukončení, zohledňuje vliv na ovzduší, vodu, hlukovou situaci, půdu, horniny, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky, dopravní i jinou infrastrukturu i otázky jaderné bezpečnosti.


„Ani jedna stránka není zbytečná, výstavba dalších dvou bloků si tak širokou a obsažnou pozornost zasluhuje,“ míní jednatel společnosti SCES Group Jan Horák. „Použili jsme takzvanou obalovou metodu, znamená to, že jsme vždy brali v úvahu ty nejméně příznivé parametry,“ dodává Mynář k souboru odborných posudků, které zadavatel dokumentace, společnost ČEZ, předal ministerstvu životního prostředí 31. května.


Dokument je nyní veřejně přístupný na webových stránkách ministerstva a mohou se k němu vyjadřovat obce, kraj, správní orgány, občanská sdružení i veřejnost, a to i z Rakouska či Německa. Zpracovatelé očekávají, že bude jejich práce podrobena tvrdému zkoumání a bude čelit celé řadě více či méně odborných připomínek. Do konečného rozhodnutí zbývá celá řada kroků. Celý proces EIA skončí nějdřív v roce 2011.


Ekologové rozhodně chtějí veřejné připomínkování využít. „Máme na to třicet dní,“ uvedl Edvard Sequens z českobudějovického ekologického sdružení Calla. „Dnes jsem si to stáhnul z internetu a vytiskl,“ dodal Sequens ke zveřejněnému materiálu. Zkritizoval ale skutečnost, že připomínky se mají dávat o prázdninách. „Je to typické, že věci, které má veřejnost připomínkovat, se jí předkládají v této době. Kdy je hodně lidí na začátku července na dovolených. Od moře budou vznášet své připomínky těžko,“ poznamenal s ironickým úsměvem Sequens.


Výhrady určitě ekologové vznesou v otázkách krajinného rázu a obecné potřebnosti dostavby Temelína. Podrobnější pohled na dokumentaci získají až po prostudování materiálů.