Jeho vypsání navrhnou zastupitelům na pondělním zasedání kluby pirátů a ODS. Jak tento týden potvrdilo téměř dvouhodinové rokování u kulatého stolu, proti konání místního referenda není v zásadě žádná ze stran zastupitelstva.

„Otázku, která bude v referendu položena, navrhne na základě diskuze pracovní skupina. Ta vznikne k tomuto tématu vznikne,“ zmínil předseda zastupitelského klubu pirátů Lukáš Mareš. Právě piráti a ODS záměr koalice vybudovat na Dlouhé louce multifunkční centrum za téměř 700 milionů kritizují.

O konání referenda v Budějovicích může rozhodnout zastupitelstvo nebo petice s minimálně 7,5 tisíci podpisy. Aby bylo platné, musí hlasovat alespoň 35 % voličů. Zastupitelstvo se musí rozhodnutím řídit, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina zúčastněných a zároveň to musí být alespoň 25 % oprávněných voličů.

Kritici záměru stavby se snaží akci zvrátit, třebaže město již rozhodlo o demolici starého sportovního stánku a stavbě moderní multifunkční dvojhaly na stejném místě a nyní hledá dodavatele stavby.

Poukazují na vysokou cenu, zbytečnou víceúčelovost objektu či naopak nedostatečné ohledy na potřeby všech sportovních klubů. I proto svolali zastupitelé za ODS a Pirátskou stranu jednání s ostatními stranami v zastupitelstvu.

Řeč byla mimo jiné o možnosti nechat rozhodnutí na veřejnosti. „Oceňuji, že žádný z přítomných zastupitelských klubů neodmítl myšlenku referenda, jako nástroje přímé demokracie, který by měl být právě u takto významných investic veřejných peněz využit,“ říká Lukáš Mareš, jeden z účastníků jednání za Piráty.

„V principu nejsem proti konání referenda, jsem ale přesvědčen, že nic nepřinese. Pochybuji, že svůj názor přijde vyslovit třicet pět procent voličů nutných k tomu, aby bylo hlasování platné,“ míní primátor Jiří Svoboda.

Sám je přesvědčen, že město si zaslouží stavbu nové haly. „Nebráníme se diskusi, zda a kde lze na stavbě ušetřit, nechceme novou halu ale úplně odepsat nebo postavit polovičatě,“ dodává.

Opozice přitom volá po diskusi na téma smysluplnosti a efektivity investice do multifunkčního centra. Mluví o odsunutí projektu a debatě napříč stranami v zastupitelstvu, sportovními kluby i širokou veřejností o tom, jak za veřejné peníze uspokojit co nejvíce potřeb aktivně sportujících občanů.

„V zásadě panuje shoda, že projekt multifunkčního centra za bezmála 700 milionů doprovází řada kontroverzí a pochybností a měl by být znovu pečlivě zvážen jeho přínos pro občany města. Takto významná investice, která se ve městě neodehrála nejméně 20 let, by měla být realizována na základě precizní přípravy a s širokou podporou zastupitelů, sportovních klubů i veřejnosti.“ říká Lukáš Mareš.

Ani mezi sportovci nepanuje v otázce budoucnosti haly shoda. "Určitě jsem pro bourání haly. Starou halu mám sice rád, ale už kvůli divákům by si Budějovice zasloužily novou, kde nebudou lidi muset sedět zkroucení a nebudou se bát zvednout a projít celou řadu, když dostanou chuť na párek," míní smečař Volejbalového klubu Jihostroj České Budějovice Jiří Kraffer.

Naopak zásadně proti plánům radnice vystupuje trenér atletického oddílu T. J. Sokol České Budějovice Petr Bahenský: "Jsem jednoznačně proti. Najednou je projekt bez atletického koridoru, s námi se vůbec nepočítalo. Ve městě je dohromady asi tisíc atletů. Koridor, který má vyrůst ve Čtyřech Dvorech, počítá s kapacitou třicet až padesát atletů," zní jeden z jeho argumentů.