Užjen několik málo hodinmají maturanti na podání přihlášky ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Žádosti musí být odeslány poštou nejpozději v úterý 15. března. Jediná výjimka se týká zájemců o obory, které nabízí Zemědělská fakulta. Ta má termín až 30. března.

„Ještě je brzy na jakékoli závěry, ale v databázi máme již přes 6000 přihlášek. Vývoj je zatím velmi příznivý, další žádosti stále přicházejí a postupně se evidují. Očekáváme obdobný zájem o studium jako v minulém roce,“ uvedla mluvčí univerzity Hana Bumbová. Loni přišlo na českobudějovickou vysokou školu 11 556 přihlášek, do prvních ročníků se pak zapsalo 3944 úspěšných uchazečů.

I nyní tedy pravděpodobně vypukne velký boj o některé obzvláště atraktivní obory. Nejžádanější bývá například Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě, Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě nebo Sociální pedagogika. „O tento obor je značný zájem již řadu let. Asi tam významnou roli hrají pragmatické důvody. Hlásí se totiž i lidé, kteří již někde pracují, ale musí si ze zákona doplnit vysokoškolské vzdělání,“ komentoval Jan Holec, proděkan pro studium na Pedagogické fakultě. Sociální pedagogiku chce podle něj každý rok studovat zhruba 400 zájemců, letos jich fakulta přijme 120.

Mnoho maturantů si také zřejmě jako loni podá přihlášku na obory Všeobecná sestra a Sociální práce ve veřejné správě, které se vyučují na Zdravotně sociální fakultě. Na Zemědělské fakultě pak táhnou hlavně Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, na Přírodovědecké klasická Biologie. „Tradičně to oslovuje vyhraněnou skupinu maturantů, kteří se zajímají o přírodu a organismy,“ popsal děkan fakulty Libor Grubhoffer.

Lehké to nebudou mít ani ti, kteří touží nastoupit na unikátní Fakultu rybářství a ochrany vod. Ta si totiž pečlivě vybírá. „V současné době máme 223 studentů a nechceme, aby jich do budoucna bylo více než 300. Upřednostňujeme menší počet absolventů, kteří budou o to kvalitnější,“ vysvětlil děkan Otomar Linhart. Ačkoli je fakulta nejmladší součástí univerzity, již v minulém roce zaznamenala enormní počet přihlášek. Právě to je podle Linharta zárukou toho, že bude při přijímacím řízení nastaven vysoký standard.

Jihočeská univerzita nabízí pro nadcházející akademický rok celkem 246 studijních oborů se specializacemi v prezenční i kombinované formě. Některé jsou zcela nové. Pedagogická fakulta například poprvé otevře navazující neučitelský magisterský obor Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví. „Máme již bakalářskou Výchovu ke zdraví, ale studentům tu chyběla možnost pokračovat a pídili se po tom,“ připomněl Holec. V magisterském programu mohou nově zájemci studovat také aprobace Fyzika–Technická výchova a Fyzika–Informatika.

Novinku má i Přírodovědecká fakulta. Jedná se o bakalářský obor Aplikovaná matematika, jehož absolventi se uplatní na pozicích odborných pracovníků v průmyslové a vývojové sféře, ve finančních a pojišťovacích společnostech či státní správě.