Po českobudějovické nemocnici, domově pro seniory Máj, a to konkrétně jeho detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce, a domovech pro seniory v Horní Stropnici a Chvalkově je tak hlubocký domov důchodců již pátým zařízením na Českobudějovicku, kde uzavřeli dveře návštěvníkům. „Zhruba deset seniorů bere antibiotika, ale jinak jsme k tomuto kroku přistoupili spíše z preventivních důvodů," vysvětloval ředitel domova důchodců Jiří Slepička.