Leopold se do areálu zámečku v Poříčí vrátil po třiceti letech.