Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová Ves, uvedl, že u té příležitosti zasadili jednak lípu coby strom svobody, jednak si nadělili nový prapor. „Říkali jsme si, že když už máme těch sto let, že bychom mohli dostat grant. Z České obce sokolské jsme tak dostali finanční příspěvek,“ prozradil hospodář druhého nejstaršího spolku v obci. Delší historii už tu mají jen dobrovolní hasiči.

Dnes se novovesští sokolové starají především o kulturní život v obci. Marek Prokeš, jednatel TJ Sokol Nová Ves, zmínil, že vedle dětského maškarního plesu, memoriálu Jana Hlaváče ve stolním tenisu či mikulášské nadílky pořádají také šibřinky. „Takové šibřinky, jako jsou tady, nikde nenajdete,“ smál se Jiří Hošna. „Každý rok se určí nějaké téma a sokolovna se do něj vyzdobí. Za těch dvacet jedna let, co jsem členem jsme tu tak měli peklo, podvodní svět nebo třeba casino,“ vyprávěl Marek Prokeš a pokračoval: „Nejdůležitější jsou ale ti lidé, nejdou jako sólo masky, ale utvoří se skupinky lidí, které tu v těch svých speciálních maskách hrají krátké divadelní skeče,“ vyprávěli Jiří Hošna a Marek Prokeš.

Z historie V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna 1919. Ustavující schůze se tehdy zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí. V roce 1920 se v novoveské jednotě objevilo žactvo. První veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na louce pod myslivnou. Roku 1922 byla tamní jednota přidělena k 6. okrsku Borovany a společně s ním se stala součástí župy Husovy. První Sokolský ples byl uspořádán 3. února 1923. Velmi významným datem se pro jednotu stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena tamní sokolovna. Pak ale přišla 2. světová válka a komunisté a činnost Sokola byla i tady pozastavena. Oficiálním datem obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves byl 13. březen 1998. TJ Sokol Nová Ves se v současnosti podílí na organizování maškarního plesu, šibřinkách, stavění máje či vánočním výstupu na Kleť. Dnes má zdejší sokol celkem 49 členů, z toho 19 členů tvoří mládež do 18 let.