„Mysleli jsme, že tady budou síct nebo něco podobného," komentoval dvě značky se zákazem zastavení, které se objevily tento týden na silnici, Petr Radoch, jeden z obyvatelů. Místo toho se včera rozezněly motorové pily.

Skutečný šok to byl pro Evu Pšikalovou, která si nedávno v domě koupila byt mimo jiné i proto, že hned vedle balkonu měla na dosah koruny vzrostlých jehličnanů. „Byly to zdravé stromy v zastavěné části obce," upozorňuje Eva Pšikalová na to, že z jejího pohledu měly stromy velkou cenu. Hned se obrátila na radnici, aby kácení zabránila nebo alespoň zdržela a její kamarád upozornil Českou inspekci životního prostředí. „Volal jsem i na nouzový telefon inspekce," říká Martin Bugaj a dodává, že ten zprvu nikdo nebral a dovolal se až později.

Stromy, o které se jedná, vyrostly na městském pozemku a město je také jejich vlastníkem. „Vzrostlé jehličnany rostly v bezprostřední blízkosti domu," popisuje situaci starosta Zlivi Jan Koudelka a dodává, že na základě podnětů od obyvatel, kterým stromy stínily do bytů, bylo zahájeno řízení o jejich odstranění.

Dalším důvodem podle starosty bylo bezpečnostní hledisko. Stromy již byly poměrně velké a mohly by při pádu třeba po větrné smršti, způsobit značné škody. „Letošní léto už spadlo ve Zlivi pět stromů," říká Koudelka. Odborný pracovník vydal ke kácení stanovisko a městský úřad na jeho základě vydal rozhodnutí o kácení. Podle starosty se 
v rozhodnutí jedná kromě zmíněných jehličnanů také o vrbu, která roste o několik desítek metrů dále. „Nekácíme 
v žádném případě bez uvážení. Není to tak, že ukážeme na strom a už vrčí pily," hájí však Koudelka rozhodnutí radnice a dodává, že z jedné třetiny bývá kácení z odborných důvodů zamítnuto.

Informace

Pro Evu Pšikalovou je to ale málo. „Nikdo nás neinformoval. Myslím si, že jako obyvatel domu se nás to dotýká 
a měli jsme s tím být seznámeni. Koupila jsem byt a měla jsem výhled v rámci sídliště do přírody. A z ničeho nic začne město řezat zeleň. Mohla tu být alespoň snaha, přijít a říci, chystáme se udělat to a to," říká mladá žena. A nebyla nijak informována ani samospráva společenství vlastníků v domě.

Starosta Zlivi však upozorňuje, že žádný zákon nebyl porušen. „Žádná taková povinnost neexistuje. Jde o městské stromy na městských pozemcích. Obyvatelé domu nebyli účastníky řízení," zdůrazňuje Jan Koudelka a dodává, že je nařízena i náhradní výsadba.

Výsledkem včerejší akce byly dva větší a dva malé pařezy, kolem piliny a zbytky větví. Ve zbylých dvou stromech nacházely střídavě úkryt sýkorky, které zalétaly ke krmítku na jednom z balkonů. Místní čekají, jak vše nakonec dopadne. „Alespoň jeden strom kdyby nechali, ten druhý už asi nemá cenu nechávat," říká Petr Radoch na adresu dvou jehličnanů, které ještě u domu stojí.

Ale podle starosty budou tento týden pokáceny všechny stromy, o kterých radnice uvažovala. Česká inspekce životního prostředí podle starosty včera na místě vše šetřila a neshledala, že by město postupovalo proti zákonu. Dokonce měla doporučit pokácení dalšího stromu, který byl dosud zakrytý a nemá dobře rozvinutou korunu.