Zásah v současné době šetří inspekce životního prostředí. „Z pohledu dodržování zákona, kdyby to bylo bez povolení, hrozí pokuta do jednoho milionu korun,“ uvedl na adresu pokácených stromů Vladimír Jiráček z České inspekce životního prostředí.


Pracovník inspekce ale upozornil, že stromy byly skutečně ve špatném zdravotním stavu.


Takový argument zřejmě využije magistrát, aby se vyhnul možné pokutě. „Na základě předběžného ústního jednání se jednalo o stromy v havarijním stavu a tudíž nemusela být žádost podána. Platí pouze oznamovací povinnost o kácení,“ vysvětlila Kateřina Zámková z odboru ochrany životního prostředí magistrátu.


Zákon hovoří o tom, že: „není třeba povolení ke kácení dřevin, je – li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí – li škoda značného rozsahu“. V takovém případě stačí oznámit kácení do 15 dnů od provedení.
Podle informace z radnice už je příslušné oznámení připraveno k odeslání.


Odbor správy veřejných statků odůvodňuje náhlé kácení právě havarijním stavem dřevin. Má na to i dendrologický posudek, jenže posudek dostala radnice už v dubnu. Po celé léto se u Malého jezu se stromy, které teď musely rychle padnout, nic nedělo.


V dubnu se prý nekácelo, protože údajně nebylo dostatek finančních prostředků v příslušné kolonce rozpočtu.
„Obecně si myslím, že by tam mělo proběhnout řízení,“ komentoval případ Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla.


„Obecně se možná báli vstupu občanských sdružení do řízení,“ doplnil Sequens na adresu postupu českobudějovického magistrátu. V případě vstupu občanských sdružení do řízení by podle Sequense mohlo dojít i k tomu, že by kácení nebylo pro magistrát tak jednoduchou záležitostí.