Radnice chce osadní výbor pro Třebotovice a Kaliště zřídit jako první v Českých Budějovicích.

Obě lokality jsou specifické svými potřebami i tím, že tvoří územně oddělenou část města.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy by měl předseda výboru například možnost účastnit se jednání rady města, které je neveřejné, pokud by se týkalo zmíněných vesnic.

V zastupitelstvu by pak nebyl omezen limitem pět minut na vystoupení, který obecně platí pro občany.

O novém výboru- Jednání zastupitel o osadním výboru v únoru, či březnu.
- Počet členů 7, nebo 9.
- Předseda výboru se může účastnit neveřejné schůze rady, když se bude řešit záležitost týkající se těchto městských částí. Na zastupitelstvu může hovořit více než pět minut vyměřených občanům.

„Slibujeme si od toho hodně,“ říká Juraj Thoma k plánu zřídit pro Třebotovice a Kaliště osadní výbor a naznačuje, že nejde jen o vystupování v radě města či na zastupitelstvu. „Bude to pilotní projekt, který ukáže, mají-li lidé zájem o přímou možnost prosazovat své názory,“ dodává náměstek primátora. Otázka zřízení osadního výboru by se měla řešit na únorovém či březnovém zastupitelstvu. Předběžně by měl mít sedm, nebo devět členů. Nejprve by měli obyvatelé Třebotovic a Kaliště nominovat své zástupce, z nichž by potom vzešel i předseda výboru. Osadní výbor bude spadat pod výbor pro správu veřejných statků a informačních technologií, jehož předsedou je Lukáš Mareš (Piráti).

Náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB) to komentuje: „Jedním z bodů našeho volebního programu bylo posílení přímého vlivu občanů na rozhodování ve městě. Myslíme, že by bylo rozumné v referendu nechat rozhodnout občany o vzniku městských částí s vlastní samosprávou. To je ale potřeba připravit argumentačně a organizačně, neboť by se jednalo o pronikavou změnu v městské samosprávě. Je proto dobré zatím nabídnout jinou formu,“ uvedl Juraj Thoma.

Ilustrační foto.
Včelná má po pár letech starostu

Osadní výbor má mezi výbory specifické postavení, neboť jeho předseda nemusí být zastupitelem, členy smí být pouze lidé v místě bydlící. Nejprve by měli obyvatelé Třebotovic a Kaliště nominovat své zástupce, z nichž by potom vzešel i předseda výboru. „Navíc jsme se v koalici dohodli, že předseda tohoto výboru se bude moci účastnit neveřejného jednání rady města s poradním hlasem a neomezeným prostorem pro vystoupení. Totéž bude platit pro jeho účast na zastupitelstvu,“ dodává náměstek.

ODLIŠNÉ ČÁSTI MĚSTA
A proč se pilotní projekt zaměřuje právě na Kaliště a Třebotovice? Obě místní části jsou specifické nejen svými potřebami, ale i tím, že tvoří územně oddělenou část města. „Osvědčí-li se tato forma, budou-li lidé aktivní a budou v tom vidět smysl, může případně vzniknout další osadní výbor pro jiná místa se specifickými potřebami. A v neposlední řadě to může být dobrý příklad pro debatu nad případnými městskými částmi v budoucnu,“ plánuje Juraj Thoma.

Dosud v různých částech města fungovaly územní komise, jejichž nápady, připomínky, stížnosti směřovaly na územní výbor, který je nahrazen výborem pro správu veřejných statků a informačních technologií. Přebral většinu agendy a jeho působení je širší. Předsedou je Lukáš Mareš (Piráti).

ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI
Obyvatelka Kaliště Jiřina Siegelová je po letitých zkušenostech skeptická. „Podle mého změna pro nás vůbec nic neřeší, pokud se nezmění přístup magistrátu. Předchozí volební období bylo pro nás nejsložitější v historii. Na zápisy územní komise nikdo nereagoval. Banalita, jako je oprava křížku na pozemku města, se řešila dvě volební období, nakonec jsme se dozvěděli, že křížek není v majetku města, proto se nebude opravovat. Vnímám to jako naschvál. Požadavek na instalaci radaru pro měření rychlosti a zrcadla byl vznesen několikrát,“ poukazuje Jiřina Siegelová.

Ke změnám k lepšímu snad dojde a osadních výborů v Budějovicích přibude. Což částem města může přinést nějaké benefity. Např. v Trhových Svinech či Hluboké nad Vltavou dostávají osadní výbory z rozpočtu města částku, s níž mohou nakládat dle vlastního uvážení.