Místo ve školce má zaručené každé dítě, které je rok před nástupem do základní školy. Jenže mnohé matky se potřebují vrátit z mateřské dovolené co nejdříve do práce, a tak stále častěji využívají možnosti umístit svého potomka do soukromé školky. Také na činnost privátních mateřinek město České Budějovice přispívá.

„V současné době město přispívá asi 19 soukromým školkám, a to každé čtvrtletí částkou 350 tisíc korun. Konkrétně se tedy jedná o jeden tisíc korun měsíčně na jedno dítě," vysvětloval náměstek primátora Petr Podhola s tím, že účtováno je to po jednotlivých čtvrtletích. „Náš příspěvek je v současné době určen přibližně pro 145 dětí ze soukromých školek, které město o příspěvek požádaly," řekl Petr Podhola.

Ani v tom případě, kdy dítě navštěvuje soukromou mateřskou školu, nepřicházejí jeho rodiče o možnost uplatnit slevu na daních.

„Maximálně lze za jedno dítě uplatnit částku do výše minimální mzdy, tedy 9 900 korun v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2016," vysvětlovala Jana Rohlíková, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích. Současně s tím ale doplnila, že slevu na daních může uplatnit pouze jeden z plátců. Nutnou podmínkou je dle jejích slov rovněž to, aby daná mateřská škola byla v registru školských zařízení, který vede krajský úřad.