Úterý 8. ledna 2019

KINA
Týn nad Vltavou
Doktor Martin: Zločin v Beskydech 19.30

České Budějovice
Kino Kotva, Lidická tř.
Bohemian Rhapsody 17.30
Oni a Silvio 20

POŘADY
Jihočeské muzeum, Dukelská 1
Přednáškový sál č. 114
Tradiční přástky v Národopisném sdružení; zimním rozjímáním u kolovrátku
provede Helena Stejskalová 16

Horká vana, Česká 7
Science Café – věda jako dobrodružství
Čas už není to, co býval…
Přednáška Josefa Kroba, profesora Katedry filosofie Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity; vysvětlí, jak definovat čas, zda je možné čas vyjádřit pohybem,
zda je čas jenom iluze apod., vstupné 30 Kč 17.30

Domov pro seniory Máj, Větrná 13
Bezplatné testování paměti i sociální poradenství;
koná se vždy v úterý a ve čtvrtek 12 – 15

Centrum Krajinská 40
Trojčení
Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády tvoří a experimentují
s keramickou hlínou 16 – 17.30
Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20

Včelná, Kulturní dům
Místní Senior klub pořádá taneční večer, na kterém zahraje k tanci i poslechu
kapela Strejda Band; zváni jsou nejen senioři, vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30

VÝSTAVY
České Budějovice
Biologické centrum
AV ČR, Na Sádkách 7
Výstava třešťského betlému/vyřezávaný betlém na motivy
originálních třešťských betlémů/ do 12. ledna

Středa 9. ledna 2019

Malé divadlo, Hradební 18
Projekt LiStOVáNí; scénické čtení z knihy Michala Kašpárka Hry bez hranic 21

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé
Drátkování pro začátečníky; seznámení a vyzkoušení zajímavé řemeslné techniky,
základy předvede Jaroslava Nálevková, vstup zdarma 16.30

Dům umění, nám. Př. Otakara II. č. 38
Petr Veselý – Formáty
Brněnský umělec se věnuje především malbě
a kresbě, pracuje rovněž s objekty a textem
vernisáž výstavy ve středu 9. ledna v 18 h