Analytika je věda

Jak přibližuje elitní kriminalista s třicetiletou praxí, bývalý operativec Václav Hýsek, který si nyní užívá zaslouženého důchodu, kamerové záznamy zpracovává státní policie zejména na oddělení analytiky. „Kamera je jedna věc, materiál z ní získaný druhá, ale zásadní je lidský faktor. Potřebujeme schopné lidi, kteří dokážou vytáhnout důležité informace a poskládat je jako průkazní materiál, který obstojí u soudních líčení,“ upozorňuje.

Popisuje, že důležitá je právě práce analytiků, kteří zvládnou chronologicky seřadit záznamy a předat tento výkon operativě. „Je to týmová práce, doslova mravenčí skládačka, analytici často zůstávají v pozadí a neví se o nich. Ti kluci jsou často opomíjeni, a přitom tráví hodiny u obrazovek a vědí, jak materiály správně připravit,“ popisuje. Na nejnovějších snímacích zařízeních jsou už ostré záběry, mnohokrát se podařilo natočit i vraždu v přímém přenosu. Například podříznutí majitelky baru u nádraží v Táboře.

I policie používá kamery k ochraně veřejného pořádku, spolupracuje také s městskou policií, která má na starosti městský kamerový systém. „Pak jde o různé rozmístěné kamery soukromých subjektů tak, aby chránily vlastní majetek. Na požádání policistů potom jejich majitelé vydávají záznamy, s kterými lze během vyšetřování pracovat,“ vysvětluje.

Ilustrační foto.
Městská kamera pomohla mimo jiné odhalit tři podnapilé nezletilce

Dobrým pomocníkem jsou podle majora Hýska také kamerová zařízení v automobilech. „Většinou policisté potom zveřejňují výzvy prostřednictvím médií, to záleží na místě skutku a dobrovolnosti poskytnutí záznamů od očitých svědků,“ dodává s tím, že pokud jde o závažnou trestnou činnost, jako je vražda, je většina obyvatel ochotná pomoci. Městským kamerovým systémem lze sledovat pohyb pachatele i automobilu, ale stále existují slepá místa. „Kamera může sloužit k potvrzení i vyvrácení alibi,“ uvádí Václav Hýsek.

Příklady z praxe

Vražda na Písecku

7. ledna 2018 byli v mobilheimu nedaleko Dobešic zavražděni manželé. Mrtvého muže (1958) a ženu (1963) našel jejich syn. Na výzvu policie se přihlásil řidič, který v době vraždy projížděl kolem mobilního domu. Kamera, kterou měl v autě, ukázala černý mercedes s SPZ pocházející z půjčovny na Slovensku. Ještě v lednu byli vrazi zadrženi v Rumunsku při útěku v půjčeném mercedesu. 12. února 2018 po letecké eskortě předáni českým policistům na letišti v Praze. Bylo jim okamžitě sděleno obvinění z dvojnásobné vraždy. 20. února 2019 policisté případ uzavřeli. Spis obsahující 14 svazků a 3000 listů předali českobudějovickému krajskému zastupitelství, spolupachatelé dostali výjimečné tresty: 27 a 26 let ve věznici s ostrahou.

Falešný pokus o vraždu

Osmnáctiletý mladík v Budějovicích si před lety zkusil vzít život. V Dukelské ulici se pobodal nožem do břicha a tvrdil policistům, že ho napadl neznámý muž, protože je homosexuál. Díky kamerovým záznamům bylo zjištěno, že ho nikdo nepřepadl, jeho chování bylo podezřelé a nestandardní, dokonce si před skutkem úhledně složil kabát. Pohyboval se od baru Velbloud a snažil se vyhnout kamerám, zároveň šel delší cestou na místo setkání s matkou. Nakonec vše během výslechu přiznal.

Kamerový systém v Českých Budějovicích

/ROZHOVOR/ Na dotazy Deníku odpovídala mluvčí strážníků Věra Školková.

Kolika kamerami disponuje město a k čemu slouží?
Městská policie České Budějovice, kde je umístěn centrální dispečink městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), disponuje v současné době 65 kamerami. 46 z nich je umístěno na veřejných prostranstvích, 19 kamer zabírá veřejná parkoviště provozovaná městem. Nyní probíhá instalace dalších kamer v rámci projektu dopravní telematiky.

Účelem MKDS je zvýšený dohled nad bezpečností občanů, ochrana majetku, zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti a odhalování přestupků. Kamery jsou umístěné především na frekventovaných místech ve městě a v lokalitách, kde často dochází k páchání přestupků nebo trestné činnosti. Další kamery jsou umístěné na některých parkovištích provozovaných městem.

Cílem kamerového systému je monitorování veřejných prostranství zejména za účelem:

• zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku

• odhalování trestných činů a přestupků

• vizuální kontroly rizikových oblastí v záběru kamer

• vizuálního monitoringu bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

Jak dlouho se uchovává záznam?
Záznam se v systému uchovává čtrnáct dní.

Jak kamery pomáhají strážníkům v práci? Co nejzajímavějšího za dobu fungování odhalily?
Kamery nám ve velké míře pomáhají odhalovat protiprávní činnost i tam, kde se v tu chvíli fyzicky nenacházejí hlídky městské policie. Jedná se o nejrůznější události. Kamery v mnoha případech odhalily krádeže jízdních kol, krádeže na osobách, i jiné druhy krádeží včetně poškozování cizího majetku (dopravní značky, vybavení restaurací ponechaného na noc před provozovnami…), narušování občanského soužití, rvačky před nočními podniky, zakládání černých skládek apod. Záznamy z kamer ale slouží i Policii ČR při šetření trestných činů nebo dopravních nehod.

Používáte i osobní kamery, případně kamery ve vozidlech?
Strážníci městské policie používají v průběhu své činnosti osobní kamery zaznamenávající průběh úkonu nebo zákroku. Záznamy slouží jako důkazní prostředek pro příslušné správní orgány, ale i pro vyhodnocení daného úkonu nebo zákroku za účelem dalšího vzdělávání strážníků. Každé služební vozidlo má palubní kameru, která je používána ke stejným účelům jako osobní kamera.

Zajímavosti z Budějovic

V pátek 28. dubna 2022 se díky kamerovému systému podařilo odhalit řidičku, která se svým vozem chtěla projet do průchodu. Dvaačtyřicetiletá žena zabloudila cestou do nemocnice až do slepé uličky v centru města. Krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového systému osobní vozidlo jedoucí po stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na Sokolském ostrově. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Ta zmatenou řidičku zastavila u Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky. Strážníci se od ženy za volantem dozvěděli, že jejím cílem byla budějovická nemocnice, ale zabloudila. Nebylo divu. Následně provedená orientační dechová zkouška u ní ukázala výsledek 3 ‰, při opakovaných zkouškách pak 2,83 ‰ a 2,79 ‰. Strážníci ženu předali hlídkce Policie ČR. Byla obviněna z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nejzajímavější místo: Kamera pravděpodobně na nejvyšším bodě (sloupu) je umístěna v blízkosti ZUŠ Otakarova – zabírá široký prostor z výšky do všech směrů.

Kamerový systém ve Strakonicích

Strakonice začaly podle mluvčí strážníků Jaroslavy Krejčové s budováním kamerového systému v roce 2003, kdy se za necelé dva miliony korun z dotace i vlastním podílem města pořídily první čtyři kamerové body. „Následná léta se systém neustále doplňoval až na současných 19 kamer (+5 kamer STTRANS), které pokrývají většinu území Strakonic. Na tom, kam se kamery namontují, se městská policie domlouvá s vedením města a také se státní policií,“ vysvětluje.

Letos se dle jejích slov mají čerpat dotace ministerstva vnitra na revitalizaci stávajících kamer. „Několik už se jich inovovalo nejmodernější technologií a díky tomu je obraz opravdu ostrý a registrační značky aut a obličeje dobře rozpoznatelné. Což je přínosné především pro kolegy ze státní policie, kteří si k nám pro kamerové záznamy velmi často jezdí,“ zmiňuje Krejčová s tím, že záznamy se zálohují deset dnů.

Většina kamer je umístěna na domech, a to se svolením jejich majitelů nebo společenství vlastníků jednotek. „Přenos z kamer sleduje velitel směny. Dost často využívá systém po nahlášeném oznámení na linku 156, kdy vlastně může on-line sledovat případ a zároveň navigovat hlídku v terénu, kam má jet, jak dotyčný vypadá a podobně,“ podotýká.

Ilustrační foto.
Sotva ho policie pustila, šel rovnou krást. Zloděj si jezdil do Blatné pro kola

Kamerový systém ve Strakonicích také odhalil trestné činy, pomohl při záchraně života. „Nejvíc čárek v statistikách ale mají přestupky, často kuriózní. Například když mladík omotával sochu Švandy dudáka toaletním papírem, když si jiný mladík před vánočním stromem sundával kalhoty, neb chtěl vykonat potřebu, ale hlídka přijela dřív, než začal. Na jaře a v létě nám běží seriál s trháním květin z okrasných záhonů. Buď hřeší ženy, kterým se výsadba líbí a chtějí si sazenice přenést do své zahrady, nebo muži, kteří zapomenou na narozeniny svého milého protějšku a dojdou si narvat puget do centra. Většinou je ta květina stojí několikanásobně víc, než kdyby dojeli na benzinku,“ shrnuje strakonické případy.

Strakoničtí strážníci používají také osobní kamery, kterými byli vybaveni před necelými třemi lety. „Je v jejich zájmu, aby je při zákrocích či při jednáních s problémovými lidmi prozíravě zapínali, v případě stížností se pak předejde zkreslení popisu případu jednou či druhou stranou,“ popisuje a dodává, že kamerami jsou standardně vybavena i služební auta.

Jindřichův Hradec pod dohledem kamer

Jindřichohradecký dohlížecí kamerový systém přibližuje vrchní strážník Luboš Müller. Dle jeho vyjádření má městská policie 17 pevných kamerových bodů s 29 kamerami. Kamery mohou zabírat víc kamerových bodů. „Dále disponujeme osobními a vozidlovými kamerami,“ potvrzuje tvrzení předešlých kolegů.

Hlavní monitorovací pracoviště s možností ovládat kamery je na stálé službě městské policie. „Vedlejší pracoviště se zřízeným přístupem k sledování záběrů z kamer, s přístupem do záznamového zařízení a možností ukládat pořízená data na nosič informací je zřízeno na pracovištích policie v Jindřichově Hradci,“ uvádí vrchní strážník s tím, že monitoring veřejných prostranství tak provádí nejen pracovníci zařazení do městské policie, ale též státní policisté.

Na nízký nápad trestné a přestupkové činnosti v místech instalace kamer má značný vliv právě kamerový systém s nezvykle širokým rozsahem využitelnosti. „Kromě toho, že napomáhá k bezprostřednímu odhalení a zadržení pachatelů přestupků a trestných činů, velice dobře v našem městě plní i preventivní funkci, neboť potenciální pachatelé si uvědomují vyšší míru pravděpodobnosti svého zadržení,“ popisuje Müller s tím, že záznamy ze všech kamer, včetně těch osobních či ve vozidlech, slouží jako důkazní prostředky.

Kamerové body zejména hradečtí strážníci využívají například k odhalování majetkových deliktů (krádeží, poškozování soukromého a veřejného majetku, zatajených nálezů), agresivního chování a další násilné činnosti (ublížení na zdraví, rvačky), dodržování obecně závazných vyhlášek ve vztahu k veřejnému pořádku a čistotě města, monitoringu podnapilých osob, které následně řídí motorové vozidlo. „Dále v případě řešení mimořádných situací (zejména požárů – např. bývalého pivovaru v centru města), ujíždění od dopravní nehod, u kterých platí nahlašovací povinnost, či koordinaci zásahu složek IZS při řešení provozních haváriích. V zimě monitorují rybník Vajgar, kdy na tenký led vstupují děti,“ upřesňuje konkrétní možnosti v Jindřichově Hradci.

Nejzajímavější případ z Jindřichova Hradce

Díky kamerovému systému se podařilo odhalit a do dvou hodin zadržet organizovanou cizojazyčnou skupinu, která, jak bylo později zjištěno, operovala na celém území republiky. Vytypovala si vozidla, která zásobovala provozovny. Členové této skupiny pak sledovali vozidlo i několik desítek kilometrů a následně auta vykrádali.

Kamerový systém ve Vimperku

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) byl ve Vimperku spuštěn v roce 2006. Prvotním a základním úkolem provozování a využívání MKDS je dle vrchního strážníka Milana Kobery jeho preventivní funkce. „Kamery jsou instalovány v místech, kde je na základě místní a osobní znalosti městské i státní policie zaznamenán větší pohyb osob, a to jak místních, tak i návštěvníků našeho města. Jedná se především o obchodní a kulturní centra. Dále jsme MKDS zaměřili na místa, kde se shromažďují osoby, které nedodržují základní zásady slušného chování a vzájemného občanského soužití. Tady všude bývá problém spojený s trestnou a přestupkovou činností,“ komentuje.

MKDS dle Kobery značnou měrou pomáhá tyto problémy odhalovat, dokumentovat a tím i značnou měrou napomáhat k jejich efektivnímu řešení. „Většinou se jedná o přestupky uvedené v obecně závazných vyhláškách města (požívání alkoholických nápojů v místech, kde je toto zakázáno, volné pobíhání psů, omezení v městské památkové zóně apod.),“ shrnuje vrchní strážník.

Veškerá manipulace se záznamy pořízenými MKDS je striktně v souladu se zákony o policii, o obecní policii, o ochraně osobních dat a v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů GDPR. Je snahou udržet i nadále v rámci daných možností co nejvyšší úroveň MKDS. „Pokud je to z finančních důvodů možné, je instalována nová kamera, případně repasovaná. Do budoucna je snaha doplnit kamery monitorující příjezd a odjezd z našeho města kamerou, která je schopna identifikovat registrační značku vozidla,“ uzavírá Kobera. (lep)

Kamerový systém Vimperk

V roce 2022 operátoři zjistili 141 protiprávních jednání cestou MKDS. Bylo předáno 151 záznamů z událostí, a to jak strážníkům, tak i Policii ČR. Celkově k 31. 12. 2022 je k dispozici 38 kamer (některé mají dva, tři i čtyři čipy), 44 obrazů, 27 kamerových bodů a 95 prepozic.

Popularity u laické veřejnosti dosahují tzv. online kamery, lze tak pozorovat náměstí, hnízdění ptáků, sjezdovky, řeky, stezky, panoramatické výhledy, krmítka, jezy a další místa v jižních Čechách. Přehled webových kamer v jižních Čechách ZDE

Kde všude může být na veřejnosti umístěna kamera?

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. jiným zabezpečením majetku). Je vyloučeno použití kamerového systému v prostorách, které jsou určeny k soukromým úkonům (sprchy, toalety).

Kamerový systém Tábor

Kamerový systém táborské městské policie nyní čítá celkem 61 kamer. Brzy přibydou další.
VIDEO: Tábor přidá kamery na osm nových míst. Stát budou dva miliony korun