Volbu rektora začal připravovat akademický senát v létě. Její podmínky a termíny pak stanovil na jednání 15. října. Zveřejnění zápisu z tohoto jednání trvalo zhruba měsíc a půl, a ještě před včerejší uzávěrkou tištěných vydání jihočeských mutací Deníku záznam na webu univerzity nebyl a když o něj naše redakce žádala, neobdržela ho.

Poté se tu ale objevil. Pro podmínky volby podle něj hlasovalo třicet senátorů a jeden se zdržel. Na jednání bylo nově stanoveno, že kandidáti musí předložit i vizi univerzity, co musí obsahovat a na její zpracování bylo stanoveno senátem jen pět dní.

Nakonec je jediným kandidátem na nového rektora dosavadní prorektor pro vnitřní hodnocení Bohumil Jiroušek z filosofické fakulty. Už má za sebou i představení sebe a své vize širší akademické obci, nejen senátu, který ho bude volit. „Příští období nebude o velkých změnách, ale měli bychom se připravit na institucionální akreditaci a důležité bude i posouzení nějakou agenturou toho, jak se máme dál rozvíjet,“ řekl Bohumil Jiroušek v aule pedagogické fakulty.

Podle svých slov by se chtěl soustředit také na celoživotní vzdělávání a hledání konsensu na univerzitě. „Jihočeská univerzita patří mezi pět až sedm nejlepších vysokých škol v České republice. Kondice univerzity je dobrá,“ řekl také. Nemalý důraz pak rovněž kladl na spolupráci univerzity s regionem jižních Čech. Na dotazy z širší akademické obce odpovídal Bohumil Jiroušek přes hodinu. Možnosti pokládat mu dotazy anonymně nikdo nevyužil.

Pětidenní lhůta na předložení vize způsobila, že tři kandidáti Václav Bůžek, Vladimír Papoušek a Valérie Tóthová kandidaturu odmítli. „Pro seriózní rozvahu o kandidatuře jsem v navrženém časovém harmonogramu a v požadovaných nezbytnostech nenacházel prostor,“ uvedl jeden z nich Vladimír Papoušek z filosofické fakulty.

„Vizi jsem zpracovával o víkendu 2. a 3. listopadu a odevzdal jsem ji v úterý 5. listopadu,“ řekl jediný kandidát na rektora Bohumil Jiroušek. Připustil také, že o tom, že bude navrhován, věděl dříve, než byl seznam navržených zveřejněn. „Neformálně mi několik lidí říkalo, že mě asi budou navrhovat, zda tak skutečně učinili oni, nebo to byl nakonec někdo jiný, to nevím,“ řekl.

O podmínce zpracování vize univerzity byli budoucí kandidáti informováni v polovině října po zveřejnění termínů a podmínek na webu univerzity. O svém navržení se ale dozvěděli oficiálně až 1. listopadu v poledne a vizi měli předložit do 6. listopadu. Vizi Bohumila Jirouška odmítla univerzita zveřejnit. „Životopisy a vize kandidátů, které předkládají společně se souhlasem s kandidaturou, nejsou veřejné a jsou k dispozici pouze členům akademické obce,“ uvedl mluvčí univerzity Štěpán Kuděj.

Václav Bůžek z filosofické fakulty uvedl, že mu v nabitém programu při krátkém termínu nezbývaly na vypracování vize ani dva pracovní dny. „To považuji za naprosto nedůstojný a diskriminační požadavek,“ řekl a dodal: „Neměl jsem dost času na přípravu vize podle zadané osnovy, ani přístup k aktuálním datům, bez nichž nebylo možné zodpovědně odpovědět na závazné otázky ve vizi, jako byl například rozpočet.“

Z časových důvodů odmítla kandidaturu i Valérie Tóthová ze zdravotně sociální fakulty. „Předpokládám, že akademický senát zaujme k nastalé specifické situaci své stanovisko,“ řekla. Volba rektora byla komplikovaná i před čtyřmi lety. Senát ho zvolil až ve druhém kole čtvrté volby po třech měsících od první volby.

O volbě

Rektora Jihočeské univerzity volí akademický senát nadpoloviční většinou hlasů.

Akademický senát má v tomto volebním období 39 členů a ke zvolení tak stačí 20 hlasů.

Nový rektor by se měl ujmout funkce od dubna příštího roku. Pokud by v té době žádný zvolen nebyl, začne vykonávat jeho pravomoci jeden z prorektorů.

Funkční období rektora je čtyřleté a do funkce ho musí jmenovat prezident.