Memorandum o spolupráci v minulých týdnech schválili radní města i Jihočeského kraje. “Obě strany tohoto memoranda vnímají kandidaturu na Evropské hlavní město kultury jako příležitost pro kulturní, společenský i hospodářský rozmach celého regionu,” uvádí se hned v úvodu memoranda.

“Moc bych si přál, aby byla kandidatura Českých Budějovic na titul Evropské město kultury 2028 úspěšná a ještě více vyzdvihla, jak krásné naše jižní Čechy jsou. Nejen pro zahraniční ale i pro tuzemské turisty by to byl další z mnoha důvodů, proč přijet do Jihočeského kraje”, uvedl hejtman Martin Kuba s tím, že trvalá podpora kultury a cestovního ruchu pomáhá jižním Čechám v rozvoji a nabízí pracovní příležitosti pro naše obyvatele a podnikatelské příležitosti pro naše živnostníky.

“Spolupráce Jihočeského kraje a jím zřizovaných organizací je pro úspěch kandidatury zásadní. Jsme rádi, že jsme na důležitosti kandidatury našli shodu. Věřím, že kandidatura přinese ve svých důsledcích prospěch nejen obyvatelům Budějovic, ale všem Jihočechům,” dodává budějovický primátor Jiří Svoboda.

Konkurenty jsou Brno nebo Jihlava

Přípravy kandidatury probíhají již od dubna tohoto roku. Projekt připravuje město České Budějovice ve spolupráci se spolkem Budějovice 2028, který koordinuje práci s místními kulturními aktéry, tuzemskými i zahraničními expert. Kandidátská přihláška (tzv. “bid book”) má být podána začátkem září příštího roku. Následovat bude několikaměsíční dvoukolové hodnocení. Známými konkurenty jsou nyní Brno, Liberec a Broumov, nově kandidaturu ohlásila také Jihlava.

Před přípravou samotné přihlášky ale čeká město ještě hodně práce. Od kandidátských měst se očekává, že budou mít vlastní dlouhodobou kulturní koncepci. Ta Budějovicím i přes snahy v minulých letech stále chybí. “Je potřeba definovat roli města, jednotlivých odborů, zřizovaných organizací, podívat se s odstupem na dotační programy, zásadně přenastavit komunikaci ke kulturním aktérům i veřejnosti. Nestačí řešit jednotlivosti, ale celou oblast kultury jako celek, navíc místo subjektivních dojmů spíše na základě důkladného výzkumu mezi odbornou i širokou veřejností”, přibližuje budoucí podobu koncepce Ondřej Kašpárek za spolek Budějovice 2028.

Město chystá speciální grant

První kulturní projekty spojené s kandidaturou by měly vzniknout už v příštím roce. Město připravuje speciální grantovou výzvu pro kulturní organizátory. “Výzva by měla být vypsána samostatně začátkem příštího roku, oproti standardním výzvám bude možné přihlásit projekt, který je již podpořený z jiné výzvy. Cílem je tradiční budějovické akce posunout dál, dát jim

evropský rozměr. Rádi ale uvidíme i projekty zcela nové”, přibližuje cíle města náměstek primátora Juraj Thoma. Připomíná, že celková výše grantů na podporu kultury se už v minulém roce zvýšila téměř dvojnásobně na současných 10 milionů korun. Pokračují také přípravy rekonstrukce KD Slavie či Domu umění, připravuje se architektonická soutěž na Senovážné náměstí, kde by kromě jiného měla do roku 2028 vzniknout nová budova Alšovy jihočeské galerie, kterou zřizuje Jihočeský kraj.

K úspěchu kandidatury může přispět i široká veřejnost, a to účastí v panelu respondentů, který si pro tento účel město nechává zřídit a provozovat na adrese panel.inboox.cz. Výsledky průzkumu budou důležitým podkladem pro přípravu kulturní koncepce a kandidátské přihlášky. (případně dovysvětlující citace). “Kandidátská přihláška má prezentovat celé město a neměla by proto stát jen na názorech úzké skupiny osob. Vedle kulturní obce, se kterou vedeme hlubší rozhovory, chceme zapojit i širokou veřejnost formou tohoto dotazníku” shrnuje cíl průzkumu Ondřej Kašpárek.