Kaplice se tak stane jediným místem v celém Jihočeském kraji, kde tento obor mohou studenti studovat na veřejné škole. Mají ho sice i Vodňanech a v Českých Budějovicích, tam je to ale na soukromých středních školách. Celkem ho v Česku, včetně Kaplice, vyučuje třicítka veřejných a soukromých škol.

Deváťáci, kteří uvažují o zaměstnání u policie, celní správy, v bance, státní správě nebo třeba u vězeňské služby, si tak mohou už pomalu chystat přihlášky, termín jejich odeslání je v tomto školním roce od 1. do 29. února 2024. Škola přijme 25 studentů do jedné třídy a počítá s tím, že zájem bude enormní.

Zdeňka Lovčí, ředitelka kaplické Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, krátce po podepsání dohody doplnila, že je to teprve předposlední krok na cestě k tomuto oboru, nikoli ten poslední, a že školu ještě čeká schvalovací kolečko na Ministerstvu školství. „Tam ale předpokládám půjde všechno hladce, takže bychom měli v září rozjet první ročník,“ uvedla.

VIDEO: Škola zve na Den otevřených dveří v sobotu 25. 11. od 9 do 12 hodin

Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Kaplice k 70. výročí středního školství v Kaplici. Zájemci si kromě obou budov školy mohli prohlédnout také dílny a domov mládeže či kroniky školy. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Svůj podpis pod dohodu o poskytování vzdělávání připojil Luděk Michálek, ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. „Ministerstvo vnitra je gestorem rámcového vzdělávacího programu, tzn. uzavíráme dohody se školami a stanovujeme podmínky pro realizaci výuky, např. jaké mají mít materiální či personální zajištění. Zároveň provádíme, i ve spolupráci s Českou školní inspekcí, kontrolní činnost,“ přiblížil.

Školy, které nejsou zřizovány Ministerstvem vnitra (to zřizuje střední a vyšší odborné školy policejní, střední a vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení, pozn. red.), musí mít podle nařízení vlády uzavřenou dohodu o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Uzavření této dohody je v kompetenci Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání.

U podpisu byl i starosta Kaplice Radek Ježek, ač zřizovatelem střední školy je Jihočeský kraj. „Já jsem moc rád, že se v Kaplici podařilo tento specializovaný obor zřídit, dodá to našemu městu na prestiži.“

Co se na novém oboru bude vyučovat?

Absolventi se při studiu Bezpečnostně právního oboru naučí vše potřebné v oblasti kvalifikace trestných činů, získávání důkazů nebo prohledávání databází. Vyučovat tam budou totiž odborníci z praxe: bývalí či stávající příslušníci bezpečnostních složek a zkušení trenéři bojových umění. Výuku budou trávit nejen v lavicích, ale také na střelnici, lezecké stěně či lekcích sebeobrany.

Získají i solidní právní a informatické vzdělání, naučí se řešit krizové situace nebo poskytovat první pomoc. Zároveň si osvojí dva cizí jazyky či základy ekonomiky, managementu.

A kde najdou pracovní uplatnění? Výčet je dlouhý: zejména v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému nebo můžeš pracovat jako příslušník Vězeňské služby ČR, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník. A samozřejmě mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.