Srdce, srdce a zase srdce. To bylo hlavním tématem v pořadí už sedmého Dne jihočeského kardiocentra, které uspořádala tento týden českobudějovická nemocnice. Den jihočeského kardiocentra přivedl na Hlubokou nad Vltavou špičky české kardiochirurgie a kardiologie.

Odborná čtvrteční konference zabrala prostory v Mezinárodní škole Townshend. Zde se u „jednoho stolu“ sešla většina současných nejvýznamnějších osobností tuzemské kardiomedicíny. Nechyběl ani například profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, který se výraznou měrou podílel po odborné stránce na vzniku jihočeského kardiocentra, pak přijel i přednosta kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a bývalý místopředseda Evropské kardiologické společnosti profesor Petr Widimský, předseda České kardiologické společnosti Václav Chaloupka či Marek Šetina, který byl jedním ze zakladatelů a prvním primářem českobudějovické kardiochirurgie a další odborníci.

Odborníci

„Prestiž této akce je od jejího vzniku velmi vysoká. Proto se o ni zajímají lékaři z ostatních tuzemských kardiocenter, a to nejenom přednášející, ale i ti, kteří zde získávají informace. Hlavním smyslem a cílem této akce je však rozšířit poznatky v kardiochirurgii a kardiologii mezi kardiology, internisty a praktické lékaře z regionu,“ uvedl primář českobudějovického kardiologického oddělení nemocnice František Toušek.

Svou práci budou vedle odborníků z celé České republiky prezentovat na Hluboké také lékaři českobudějovického kardiocentra, jehož kardiologická část začala pracovat v roce 1998 a první kardiochirurgické operace zde lékaři provedli v květnu 2000. O rok později jich už bylo více než tisíc a českobudějovické kardiocentrum se zařadilo na přední místa v České republice.

V současné době se v počtu realizovaných operací a intervenčních výkonů pohybuje do čtvrtého místa mezi celkem jedenadvaceti kardiocentry v rámci celé republiky. Je také součástí dvanácti tuzemských akreditovaných komplexních kardiovaskulárních center. Mezinárodní prestiž získalo pracoviště zejména v oblasti chirurgické léčby onemocnění aortálních chlopní.

„Na Dni jihočeského kardiocentra je zajímavé to, že se zde prolínají témata jak kardiologická, tak kardiochirurgická, čili operatéři zde jednají s těmi, kteří jim posílají pacienty. Navíc je určena také pro praktické lékaře, ambulantní internisty, ambulantní kardiology i lékaře z bývalých okresních nemocnic, kteří tak mají možnost seznámit se zde osobně s největšími českými kapacitami těchto oborů i nejmodernějšími způsoby léčby,“ doplnil primář Toušek.

Historie centra

Kardiocentrum v Českých Budějovicích vzniklo na podzim roku 1998. Hlavním důvodem jeho vzniku byla značná časová prodleva daná převozem pacientů s akutním infarktem myokardu z jihočeského regionu na pražská pracoviště, kde jim byly prováděny kardiointervenční výkony s cílem trvale obnovit průtok akutně uzavřenou věnčitou tepnou.

Protože součástí nového kardiologického oddělení byl i katetrizační sál, mohla být na jaře roku 1999 zahájena tolik potřebná nonstop péče o pacienty s akutním infarktem myokardu pro celý jihočeský region. Na jaře roku 2000 se v areálu nemocnice vybudovalo, a pak i otevřelo kardiochirurgické oddělení.