„Obecně byl Karel Schwarzenberg jedním z nejlaskavějších a nejinspirativnějších lidí, které jsem poznal. Byl pro mě obrovským morálním vzorem. Česká republika mu vděčí skutečně za mnohé. Karel Schwarzenberg měl obrovský sociální kapitál a mezinárodní autoritu a dával je nezištně ve prospěch České republiky,“ uvedl Miroslav Kalousek.

Miroslav KalousekMiroslav KalousekZdroj: Deník/Martin Divíšek„Sloužit se musí, byla častá oblíbená věta Karla Schwarzenberga, ale on o tom jenom nemluvil, on to skutečně dělal,“ zdůrazňuje Miroslav Kalousek a připojuje i vzpomínku, která dokládá velký smysl pro humor Karla Schwarzenberga.

„Karla Schwarzenberga jednou napadlo, že bychom mohli v Putimi umístit bustu strážmistru Flanderkovi, že by to byla upomínka na dobu, kdy v Čechách četnictvo skutečně fungovalo. Známý keramik mi bustu doopravdy vyrobil, ještě bych ji asi našel. Nakonec se to neuskutečnilo, ale byl to nápad, který ilustruje mimořádný smysl pro humor Karla Schwarzenberga,“ říká Miroslav Kalousek.

Karel Schwarzenberg se členem schwarzenberské gardy v Českém Krumlově.
Karel Schwarzenberg na jihu Čech rád vzpomínal na své dětství

Knížete poznal při psaní diplomky

Tři desítky let se s Karlem Schwarzenbergem znal historik Zdeněk Bezecný z Českých Budějovic. „Poprvé jsem se s Karlem Schwarzenbergem potkal už jako student Jihočeské univerzity, když jsem připravoval diplomovou práci o jeho dědečkovi Karlu V. ze Schwarzenbergu,“ říká Zdeněk Bezecný a připomíná, že se jednalo o orlickou větev slavného šlechtického rodu. „Potkal jsem ho tedy na samém začátku devadesátých let. Pro mě bylo inspirativní, jak dokázal vnímat historii a vyprávět od ní. Měl obrovský přehled a uměl propojovat rodinnou tradici s velkými dějinami. Ty koneckonců jeho předci spoluvytvářeli. Právě zakořenění v tradici bylo klíčem k jeho konzervativním politickým postojům.

Zdeněk BezecnýZdeněk BezecnýZdroj: ArchivPo nějakou dobu jsme s Karlem Schwarzenbergem byli sousedé v parlamentní lavici. Na dlouhé hodiny prožité diskusemi s ním nad tématy současnými, ale především historickými, nezapomenu. Patří ke světlým vzpomínkám na tuto etapu mého života. Neocenitelný byl zvláště Schwarzenbergův nadhled a smysl pro humor,“ vyzdvihl Zdeněk Bezecný.

Karel Schwarzenberg byl inspirativní člověk se smyslem pro humor
„Poslední má setkání s knížetem se týkaly přípravy knihy, na které mu velmi záleželo. S Danielem Kortem jsme totiž připravili v českém překladu výběr z textů Bedřicha ze Schwarzenbergu, originálního spisovatele a dobrodruha z 19. století, ke kterému se Karel Schwarzenberg vždy hlásil jako ke svému nejoblíbenějšímu předkovi. Antologii jsme nazvali Poslední lancknecht a Karel Schwarzenberg pomohl i k jejímu vydání,“ doplnil Zdeněk Bezecný.