Pro Karla Schwarzenberga byl rodným domovem zámek Orlík, protože pocházel z orlické větve významného českého rodu. Ještě v létě se ale podíval do Hluboké nad Vltavou, která je s rodem Schwarzenbergů také spojena.

V Hluboké nad Vltavou Karel Schwarzenberg poobědval na předzahrádce restaurace Solidní šance. Měl už sice asistenty, byl unavený, ale podle spolumajitele restaurace Michaela Macháčka na vše pořád nahlížel se smyslem pro humor. „Hned se sesypali jeho příznivci a zdůrazňovali, jak na Hluboké a v Budějovicích vyhrál jako kandidát v prezidentských volbách a jak to prožívali. On to komentoval lakonicky: Já jsem to také prožíval, nemyslete si,“ vzpomíná Michael Macháček na okolnosti nedávného setkání.

Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek.
Karel Schwarzenberg byl inspirativní člověk se smyslem pro humor

Manželé Macháčkovi si velmi cení toho, že u nich kníže poobědval. „Jsme rádi, že si naši restauraci vybral. Já i manželka jsme členy historického spolku Schwarzenberg, je to naše srdeční záležitost. Návštěva nebyla dlouhá, ale docela mě těší, že jsme možná byli jedno z posledních míst, která v jižních Čechách navštívil. Možná vycítil, jaký to má pro nás význam. Protože se na nás zanedlouho obrátil zástupce Vinných sklepů Kutná Hora, které mu patřily. Řekl totiž řediteli, ať se s námi spojí. Navázali jsme spolupráci a je to doplnění naší nabídky,“ popisuje Michael Macháček, co následovalo po vzácné návštěvě.

Na Karlu Schwarzenbergovi oceňuje Michael Macháček, že vnesl do české politiky kavalírství a že uměl s nadhledem reagovat i na své protivníky a setkal se i s Milošem Zemanem, když byl pozván. Oceňuje i další skutečnost. „Kníže Karel Schwarzenberg byl v podstatě poslem dobrých zpráv, protože dokázal jako pravý šlechtic se svérázným humorem komentovat i vážné nebo smutné věci,“ vyzdvihuje Michael Macháček.

S ministry na zámku

Starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa připomíná, že Karel Schwarzenberg, i když na Hlubokou zajížděl nepravidelně, přispěl sto tisíc korun, téměř polovinu nákladů, na restaurování sochy Panny Marie, která se nachází v Zámostí u výjezdu na Hrdějovice a kdysi ji nechali zhotovit Schwarzenbergové. Zpět na místo se vrací Panna Marie v úterý 14. listopadu 2023. Ještě budou následovat úpravy okolí.

S Karlem Schwarzenbergem se Tomáš Jirsa setkal vícekrát, třeba také v době, kdy v roce 2009 Česká republika předsedala Radě Evropské unie. Na zámku Hluboká se konalo setkání ministrů zahraničních věcí, které vedl Karel Schwarzenberg jako tehdejší ministr zahraničí. „Přijelo 27 ministrů zahraničních věcí a sedm ministrů zahraničí západního Balkánu. Karel Schwarzenberg chodil po zámku, za ním 34 ministrů a on ukázal na obraz na stěně a řekl prababička, šel dál, ukázal na jiný obraz a řekl prastrýc a takhle procházel zámkem,“ líčí Tomáš Jirsa situaci, ve které jako by se spojoval osobitý humor někdejšího českého ministra zahraničí s jeho rodovým odkazem.

U kočárku syna

Odmalička věděl o rodu Schwarzenbergů Tomáš Bouzek, budějovický právník a zastupitel. „Vztah ke Karlu Schwarzenbergovi u mě umocňuje to, že je z orlické větve rodu a já odmalička jezdil na Orlík. Jezdili jsme tam s rodiči, kteří pracovali v písecké nemocnici a tam se setkávali s pacienty z orlického panství, kteří na Schwarzenbergy nedali dopustit. A Karel Schwarzenberg byl jedním z důvodů, proč jsem v roce 2010 vstoupil do TOP 09. Jedno z posledních setkání s ním bylo v Lošanech, kde Zdena Mašínová otevírala Muzeum tří odbojů," říká Tomáš Bouzek.

Karel Schwarzenberg s Jitkou Bouzkovou a Jakubem Bouzkem.Karel Schwarzenberg s Jitkou Bouzkovou a Jakubem Bouzkem.Zdroj: Archiv Tomáše Bouzka

Tomáš Bouzek ale vzpomíná i na rok 2014 na jednu z návštěv Karla Schwarzenberga v Českých Budějovicích, kdy se setkal se členy a příznivci TOP 09. Karel Schwarzenberg s Tomášem Bouzkem a Jitkou Bouzkovou.Karel Schwarzenberg s Tomášem Bouzkem a Jitkou Bouzkovou.Zdroj: Archiv Tomáše Bouzka„Měl jsem možnost představit mu manželku a našeho prvorozeného syna Jakuba, tehdy v kočárku. A byl čas na popovídání, při kterém jsme měli společné téma Orlík. Já jsem se vyptával na dějiny orlického panství a on se rád bavil o Orlíku, místu, které miloval,“ doplňuje Tomáš Bouzek.

Spolek Schwarzenberg

V Hluboké nad Vltavou působí už zmíněný Historický spolek Schwarzenberg. Jeho členkou je Ema Majerová, za svobodna Zochová. Její dědeček i tatínek pracovali pro Schwarzenbergy v lesnictví. Ema Majerová říká, že s nadsázkou je členkou spolku od svých sedmi, osmi let, kdy se setkala se zesměšňováním Schwarzenbergů. „Podstatné bylo pro člověka dětství na Hluboké,“ zdůrazňuje Ema Majerová s tím, že atmosféru ve městě ovlivňoval šlechtický rod i dlouho poté, co mu byl majetek v roce 1947 znárodněn. Stále se tu užíval pozdrav uctivá poklona a měl svůj význam.

Současným předsedou spolku je archivář z Českých Budějovic Pavel Koblasa. „S Karlem knížetem ze Schwarzenbergu jsem měl možnost pohovořit jen dvakrát, ale obě setkání se nesla v příjemném duchu. Poprvé se tak stalo na zámku Hluboká, kde Historický spolek Schwarzenberg, pod předsednictvím Václava Macara, zorganizoval zimní prohlídku zámku. Podruhé k tomu došlo na valné hromadě našeho spolku, která se odbývala v knížecím pivovaře v Hluboké nad Vltavou. Tam se s Karlem Schwarzenbergem dalo uvolněně hovořit jak o tokajském víně, atmosféře v českém senátu, situaci ve středoasijských státech, tak i o tom, z jakých důvodů Marradasové prodali hlubocké panství Schwarzenbergům. Tehdy jsme se nakonec shodli na tom, že španělskému majiteli Franciscovi de Salant y Marradas byla u nás v Čechách patrně zima a zdejší vína mu mohla připadat kyselá," říká Pavel Koblasa o jihoevropském rodu, který Hlubokou získal za třicetileté války.

Karel Schwarzenberg se členem schwarzenberské gardy v Českém Krumlově.
Karel Schwarzenberg na jihu Čech rád vzpomínal na své dětství

Historický spolek Schwarzenberg vznikl 13. června 1990 v Hluboké nad Vltavou. Podle Pavla Koblasy se jedná o sdružení, jehož členové se především zajímají o historii knížecího rodu Schwarzenbergů a jeho dominií, z nichž můžeme uvést panství Krumlov, Třeboň, Hluboká, Vimperk, Postoloprty, Orlík nebo Lovosice. Zároveň členové zaměřují svůj zájem na dějiny jižních Čech, někteří z nich jsou potomky schwarzenberských zaměstnanců. „Členem sdružení se může stát každý, kdo projevuje podobné zájmy a sdílí stejné hodnoty. Od počátku existence se jedná o nezávislé a samostatné společenství, které není finančně, ani organizačně napojeno na současné příslušníky rodu Schwarzenbergů. Náš spolek neřeší restituce knížecího majetku a nevyvíjí žádné politické aktivity,“ říká Pavel Koblasa.

Spolek reprezentuje třináctičlenný spolkový výbor v čele s předsedou spolku. Zaměřuje se na popularizaci historických témat, lesnickou problematiku včetně záchrany Šumavy a dalších ohrožených lokalit, organizaci vlastivědných výletů na různá místa (většinou se vztahem ke schwarzenberské historii), pořádání přednášek, spolupráci s obdobnými spolky, spolupráci s různými institucemi (např. archivy, muzea, knihovny, památkové objekty) a vydává vlastní časopis Obnovená Tradice.

Kondolenční kniha

V dohodě s kastelánem zámku Hluboká a představiteli Hluboké nad Vltavou připraví v místní restauraci Solidní šance kondolenční knihu k úmrtí člena významného šlechtického rodu a bývalého ministra zahraničí České republiky Karla Schwarzenberga. „Pietní místo s kondolenční knihou bude v naší restauraci od středy do neděle,“ uvedl pro Deník spolumajitel restaurace Michael Macháček. Doplnil, že v neděli bude v hlubockém kostele sv. Jana Nepomuckého, který se nachází poblíž restaurace, sloužit otec Thomas van Zavrel zádušní mši za zesnulého knížete.