Měla to být nová městská čtvrť mezi sídlišti Máj a Vltava v Českých Budějovicích. Radnice pronajala území na 49 let a chtěla hledat spolu se soukromými firmami investory, kteří by ve Čtyřech Dvorech využili pozemky bývalých kasáren a části vojenského cvičiště. Velkolepé plány se ale nepodařilo naplnit – chybí investoři a prakticky celý areál se asi vrátí městu.

Ve hře je zhruba 18 hektarů pozemků. Nemovitosti nyní spravuje firma 4 DVORY. Potvrdila, že s městem ukončení nájemní smlouvy připravuje.

„Seriózně jednáme o ukončení smlouvy a vzájemném vyrovnání,“ uvedl pro Deník za firmu 4 DVORY Václav Meškan. Právě vzájemné vyrovnání je teď ale možným kamenem úrazu. Společnost poukazuje na to, že provedla za uplynulých pět let rozsáhlé demolice, sanace škod na životním prostředí a zaplatila za projekty pro připravované stavby. Od města by proto chtěla jako kompenzaci přibližně 35 milionů korun. Jen účty za provedené demolice jdou ke 29 milionům korun.

Představy města a firmy se ale poněkud rozcházejí. „Máme znalecký posudek, který demoliční práce ocenil na 25,5 milionu korun,“ uvedl například náměstek primátora Miroslav Joch, kterého rada města pověřila jednáním o ukončení smlouvy. Joch zmínil i to, že v areálu jsou nově uložené stavební sutě a jiné materiály, jejichž likvidace by vyšla také na miliony korun. „Je to obchodní jednání,“ podotkl Joch k debatě o ukončení smlouvy.

Podle Milana Syrovátky z nedalekého sídliště Máj by město mohlo pozemky využít, pokud se mu vrátí do rukou. Například k výstavbě malometrážních bytů ve své režii. „Po pěti letech zkušeností z bytové komise mohu říct, ať se tam město angažuje a ať tam pár domů s malometrážními byty naplánuje,“ řekl Syrovátka, člen jedné z komisí rady města. Doplnil, že by lokalita mohla nabídnout i atrakce pro volný čas.

Podle Václava Meškana ovlivnila původní plány hlavně hospodářská krize. „Ta doba, která přišla, není příznivá,“ konstatoval Meškan a dodal, že problém byl i s možnými dotacemi.

Kasárna se asi vrátí městu

Jen hubené výsledky zatím přineslo Budějovicím hledání investorů pro bývalá kasárna ve Čtyřech Dvorech.

Město očekávalo, že se ve spolupráci se soukromými firmami podaří vybudovat v lokalitě bývalých kasáren a části někdejšího vojenského cvičiště novou čtvrť. Zatím jsou ale hotové jen některé demolice a odstraněn byl nejrůznější odpad po armádě. Připravuje se stavba dvou bytových domů a krytého kluziště.

„Během více než pěti let jsme zlikvidovali staré přístřešky, haly a další budovy, celkem 45 objektů. Zlikvidovali jsme jedenáct tun nebezpečných odpadů,“ vypočetl část uskutečněných prací Václav Meškan, člen představenstva firmy 4 DVORY, která má v současnosti areál v nájmu. Nyní se ale jedná o ukončení nájemní smlouvy, hlavně kvůli evropským dotacím.

Město chce totiž získat dotace, s jejichž pomocí by vybudovalo v areálu novou infrastrukturu, třeba vodovod nebo kanalizaci. Jenže dotace nelze podle některých posudků čerpat na areál pronajatý soukromé firmě.

Zároveň však musí Budějovice zmíněnou dotaci z regionálního operačního programu vyčerpat v nejbližších letech. Jinak šance na peníze z regionálního operačního programu nenávratně zmizí.

Nájemní smlouvu chce proto radnice ukončit co nejdříve. Závazky a dosud plánované projekty by pak měla radnice respektovat. Připravuje se stavba menšího hokejového stadionu nebo dvou pasivních, energeticky málo náročných domů. Podle náměstka primátora Miroslava Jocha nebude těmto projektům město bránit.

K některým změnám by ale dojít mohlo. Dosavadní smlouva například stanoví cenu pozemku pro investory na sumu 1020 korun za metr čtvereční plus valorizaci. Pro plánované dva bytové domy ale bude město chtít částku 2500 korun za metr čtvereční.

O budoucnosti areálu má v září už po několikáté jednat rada města. Šanci asi dostane pro tuto dobu hlavně parková úprava části lokality.