Ekologická sdružení se odvolala proti rozhodnutí stromy pokácet, ale neuspěla. „Magistrát se zapomněl zeptat občanů, z nichž někteří budou také obyvateli nové městské části, zdali chtějí raději bezútěšné sídliště uprostřed téměř holé pláně s miniaturní náhradní výsadbou, nebo přívětivou rezidenční čtvrť, utopenou v zeleni, které tak často obdivujeme v západní Evropě,“ shrnula včera výhrady vůči záměru investora Jaroslava Brožová ze Sdružení Jihočeské matky. Je snad v našem městě příliš stromů? Kladou si ekologové řečnickou otázku.

I zdravé listnáče

Krajský úřad zamítl odvolání sdružení Jihočeské matky a Hnutí Duha proti rozhodnutí magistrátu města, který povolil pokácení 187 kusů dřevin. Patří k nim i zcela zdravé mnohaleté lípy a javory, a to ekologům vadí nejvíce.


Podle investora dojde k zachování části vzrostlých stromů v místech, kde by mělo vzniknout příští náměstí. Ostatní stromy ale vadí plánovanému oživení areálu.


„V rámci řešení celkové koncepce osmnáctihektarového areálu bylo povoleno vykácení méně kvalitních stromů a nařízena náhradní výsadba vysoce kvalitních stromů,“ vyjádřil se pro Deník Svatopluk Mika, vedoucí odboru ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu.


Většina stromů pochází podle Miky z náletu a vzhledem k tomu, že se o plochy již minimálně sedmnáct let nikdo nestará, jsou stromy již těžko kultivovatelné. Další jsou ve špatném zdravotním stavu. V areálu napočetli odborníci 311 dřevin, které označili jako stromy. Z nich povolili pokácet 187 a nařídili nově vysadit 369 kusů stromů.


„Magistrát i krajský úřad odmítly naši námitku, že navrhovaná zástavba je velmi přehuštěná. Při rozvolnění zástavby by však bylo možné situovat budoucí komunikace tak, aby byl větší počet stromů ušetřen od likvidace,“ vrátila se k jednáním Brožová.


Ekologové žádali i o zpracování variantního projektu, který by více zohlednil existenci vzrostlých kvalitních stromů.
„Magistrát ani krajský úřad nám nevyhověly. Trasy navržených komunikací už jsou zakotveny v územním plánu a nelze je podle těchto úřadů měnit,“ přiblížila Brožová odůvodnění kácení.


„Naše radnice s občany příliš nekomunikuje. Celý investiční záměr, jehož realizace je odhadována na šest a půl miliardy korun, je záležitostí dohod pouze mezi radnicí, investorem, projektanty a výstavbovými firmami,“ posteskla si Růžena Šandová z Hnutí Duha.