"Dominantou kaple je tento nádherný oltář s rozměrnou pozdně gotickou archou z Netolic. Je to deskový oltář, otevřený byl o Velikonocích a na Vánoce. Svátečně se otevíral pro farníky jen na tyto velké svátky. K vidění je tu například vyřezaný svatý Jan Křtitel. Dále jsou tu dva biskupové: Svatý Vojtěch a svatý Prokop. Na první pohled vidíte, že jim chybí v ruce biskupská berla," komentoval při prohlídce Martin Slaba.

Kaple zde byla podle jeho slov od nejstarších dob, kdy v místě stál gotický hrad. "Farníci dříve chodili na Hosín do kostela. Když byly velké povodně a lidé nemohli na Hosín do kostela, tak se naučili chodit sem. V roce 1786 se z této kaple stal farní kostel. Farníci sem chodili na mše do 19. století," popsal vývoj.

A navázal, že Schwarzenbergové v 19. století přestavěli zámek do současné podoby. "Jednou z etap současné přestavby zámku byla výstavba nového kostela na hlubockém náměstí. Tam dříve žádný nebyl," hovořil. Kostel na náměstí byl podle něho dokončený roku 1846.

Kaple by měla být obnovena podle jeho odhadů za dva nebo tři roky. "Plánujeme restaurování mobiliáře kaple, je to tedy patrně jedna z posledních šancí si kapli prohlédnout," zdůraznil v sobotu kastelán Martin Slaba.