Třídy 1.A a 1.B lišovské základní školy se takto zapojily do akce Světový den Downova syndromu. "Tím, že jsme si vzali na každou nohu jinou ponožku, jsme podpořili lidi s touto nemocí, o které jsme s dětmi krátce pohovořily," dozvěděli jsme se od učitelek prvních tříd Andrey Jirků a Lenky Klimešové. Tento den se v České republice připomíná podeváté.