„Děláme klasickou roční údržbu, kdy mimo jiné sanujeme nádrže, do kterých natéká voda. Na odstranění železa z vody používáme vápenné mléko, nezastupitelnou roli má ale její intenzivní provzdušňování. Tím vzniká kal, který se na dně nádrže hromadí," vysvětluje Ondřej Koupal, vedoucí provozního střediska České Budějovice.

Provozní řád každé úpravny ukládá povinnost ji každý rok kompletně vyčistit. „Nejenže postupně čistíme všechny nádrže, ale provádíme ještě strojní kontroly čerpadel, dmychadel, klapek nebo silových či šnekových dopravníků," přiblížil Ondřej Koupal, co všechno roční údržba obnáší.

Přísné normyHygienický limit udává, že by voda měla obsahovat 0,2 miligramu železa a 0,05 miligramu manganu. Voda, která do úpravny vod přiteče, má v sobě kolem 6,5 miligramu železa na jeden litr a 0,4 miligramu manganu na litr. Voda, kterou odebírají spotřebitelé ve svých domácnostech obsahuje 0,02 miligramu manganu, hodnota železa se pak pohybuje okolo 0,01 až 0,05 miligramu.

Okolnímu světu leží tato úpravna vody skrytá za železničním přejezdem kousek od Hrdějovic od roku 2008. Vodu dodává asi čtvrtině obyvatel Českých Budějovic, když při běžném provozu vyrobí 50 litrů za vteřinu. Zdrojem vody jsou dva podzemní vrty v Budějovické pánvi. Jeden se nachází přímo 
v areálu úpravny a má hloubku 292 metrů, druhý je u čtyři kilometry vzdálených Opatovic a má hloubku 309 metrů. „Úpravna byla postavena jako záložní zdroj pro město České Budějovice. Hlavním zdrojem pitné vody je Vodárenská soustava jižní Čechy, tedy voda z nádrže Římov, která se upravuje v Plavu," doplnila mluvčí společnosti Lenka Zimmelová.

Celý proces úpravy vody začíná i končí v místnosti, kde jsou umístěna procesní a prací čerpadla. Vodu tu ale nikde neuvidíte, protože je schovaná v potrubí. „Úpravna funguje na principu přečerpávání vody z nádrží," vysvětluje Ondřej Koupal. V této místnosti jsou umístěna také měřidla, protože celý systém úpravny je řízený automaticky. „Hlídají parametry, které musí voda splňovat. Proto jsou tu nastavené také kontrolní body, abychom mohli celý proces podrobně sledovat. Podle toho poznáme, jestli máme do vody přidat potřebné látky nebo naopak," říká mistr úpravny Miroslav Novák.

Než se voda dostane jako pitná do skleniček svých spotřebitelů, musí projít také areátory, které do ní vhánějí vzduch. Zde se nacházejí rošty, na nichž se také usazuje železo. I ty se musí jeho nánosů zbavit. Pracovníci ČEVAKu to tak dělají každé tři měsíce. „Dáváme je do lázně, která obsahuje kyselinu citrónovou a peroxid vodíku, díky kterým zmizí vysrážené železo i mangan," řekl Ondřej Koupal.
Protože voda z podzemních vrtů obsahuje velké množství železa a manganu, dávkuje se do ní vápenné mléko. „To je směs vápna a vody, která za pomoci chemického procesu oxidace umí z vody tyto chemické prvky odloučit. Ty se pak usadí na dně usazovacích nádrží," říká Ondřej Koupal.

Následně pak voda putuje přes usazovací nádrže do haly filtrace. V tlakových filtrech je v několika vrstvách přibližně 12 tun písku. Zdejší úpravna vody má navíc dvoustupňovou filtraci. „V prvních dvou filtrech se odlučuje železo a v těch dalších mangan," vysvětlil vedoucí provozního střediska. Z filtrů pak čistá voda samovolně přechází potrubím do akumulace upravené vody. Očista úpravny je skutečně důkladná. Nezapomíná se při ní ani na tyto filtry. Ty se čistí tak, že se do nich pustí voda protiproudem. „Nečistoty, které na sebe písek navázal, se díky tlaku uvolní a putují do odpadu," vysvětluje Ondřej Koupal. K tomu účelu slouží dvě obrovské prací jímky, 
z nichž každá dokáže pojmout sto kubíků takové vody. „Jelikož se chováme hospodárně, necháme tu vodu odsadit 
a část z ní vracíme zpět do procesu. Pouze usazenou vrstvu kalu následně vypouštíme do čistírny odpadních vod," popisuje Ondřej Koupal. Poslední zastávkou již hotové pitné vody je akumulační nádrž, odkud se pitná voda čerpá do vodojemu Hosín. 
Z něj pak putuje do budějovických domácností i firem.