ČESKÉ BUDĚJOVICE

Římskokatolická církev

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Suché Vrbné

18. 4. Zelený čtvrtek 18

19. 4. Velký pátek 18

20. 4. Bílá sobota 20

21. 4. Velikonoční neděle 8.30

22. 4. Velikonoční pondělí 8.30

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého, ul. Generála Svobody

18. 4.: 18, 19. 4.: 18, 20. 4.: 20, 21. 4.: 9.15, 22. 4.: 9.15

Filiální kostel Božského Srdce Páně, ul. Rudolfovská

18. 4.: 18, 19. 4.: 18, 20. 4.: 18, 21. 4.: 8, 22. 4.: 8

Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

18. 4.: 18, 19. 4.: 18, 20. 4.: 20, 21. 4.: 8/10.30, 18.30, 22. 4.: 10.30

Farní kostel Panny Marie Královny Andělů, Nové Hodějovice

18. 4. : 18.30, 19. 4.: 18.30, 20. 4.: 19.30, 21. 4.: 10.30, 22. 4.: 10.30

Filiální kostel Panny Marie Růžencové, ul. Žižkova

18. 4.: 18, 19. 4.: 16, 20. 4.: 18, 21. 4.: 9, 22. 4.: 9

Kaple sv. Josefa, ul. Na Sadech

18. 4.: 17, 19. 4.: 17, 20. 4.: 19, 21. 4.: 7, 22. 4.: 6.30

Katedrála sv. Mikuláše, ul. U Černé věže

18. 4.: 10, 17, 19. 4.: 8 Křížová cesta, 17, 20. 4.: 20, 21. 4.: 9/10.30, 17, 22. 4.: 9, 17

Hřbitovní kaple sv. Otýlie, Pražská tř.

21. 4.: 9.30, 22. 4.: 9.30

Filiální kostel sv. Prokopa a Jana Křtitele, ul. Staroměstská

18. 4.: 17, 19. 4.: 15, 20. 4.: 19, 21. 4.: 8.30, 22. 4.: 8.30

Filiální kostel sv. Václava, ul. Kostelní

21. 4.: 11

Farní kostel sv. Vojtěcha, ul. Emy Destinnové

18. 4.: 18, 19. 4.: 10 Křížová cesta, 18, 20. 4.: 20, 21. 4.: 8/10, 22. 4.: 8/10

Farní kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá Voda

18. 4.: 18, 19. 4.: 18, 20. 4.: 20, 21. 4.: 11, 22. 4.: 11

Českobratrská církev evangelická

Farní sbor, 28. října

19. 4.: bohoslužby s Večeří Páně 18, 21. 4.: bohoslužby s Večeří Páně 9,

22. 4.: Prožít Velikonoce – zážitková bohoslužba 9

Církev československá husitská

Náboženská obec Církve čs. husitské, Palackého náměstí

18. 4.: 17, 19. 4.: 10 pašije, 21. 4.: 10, 22. 4.: 10