Výstupy budou zapracovány do Adaptační strategie Českých Budějovic na změnu klimatu. Jak informovala mluvčí města Jitka Brůha Welzlová, od úterý mají obyvatelé možnost podílet se na změně svého okolí. "Vyplněním Pocitové mapy pomohou vytipovat místa, která potřebují změnu, protože se přehřívají, nemají dost kvalitní zeleně nebo by se na nich dala lépe využívat srážková voda. Tam se bude následně soustřeďovat pozornost zpracovatelů Adaptační strategie při návrhu zlepšení. Naopak vytipované příjemné lokality budou navrženy k ochraně a inspiraci," uvedla.

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří se v něm pohybují. Proto chceme využít znalostí a zkušeností místních a zapojit je do přípravy plánu na zvýšení odolnosti města vůči suchu, horku nebo třeba přívalovým dešťům,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec.

„K tvrdým vědeckým datům z leteckých snímků teplotní mapy nebo studií dostupnosti zeleně doplníme postřehy a názory obyvatel. Získáme tak mnohem věrnější obraz o fungování města a budeme moci navrhnout skutečně účinná opatření,“ dodává Martin Ander z Nadace Partnerství, která se v rámci sdružení společností podílí na zpracování Strategie.

„Podněty a názory, které mohou zájemci podávat do konce června statisticky zpracujeme, vyhodnotíme a výsledky zveřejníme v průběhu léta na internetové stránce adaptuj-cbudejovice.cz,“ doplňuje expert na geografické informační systémy firmy Ekotoxa Štěpán Vizina.

Cílem Adaptační strategie na dopady změny klimatu je vytvořit plán konkrétních opatření, která pomohou v budoucnu lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Příprava plánu je podpořena finančními prostředky z Norských fondů.