Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy jsou následující:

- úplná úzdrava po onemocnění COVID-19 s nejméně 14denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení izolace

- věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více

- trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění

- vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi

- celkově dobrý zdravotní stav

Také generální manažer Madeta Motoru České Budějovice Stanislav Bednařík daroval krevní plazmu.
Madeta Motor na čele s manažerem Stanislavem Bednaříkem daroval krevní plazmu

A kdo plazmu darovat nemůže? Jsou to ti, co mají dlouhodobá onemocnění vyžadují trvalou léčbu (např. onemocnění srdce, jater, ledvin, pohybového ústrojí a látkové přeměny – těžká cukrovka), v posledních 6 měsících prodělali invazivní výkon (operace, endoskopická a artroskopická vyšetření), jsou pozitivní na HIV nebo virovou hepatitidu anebo vedou rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu).

Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na stanici dárců Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID-19, a také hodnoty pro vlastní odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budete stanicí dárců konkrétně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako prostý odběr plné krve ze žíly nebo jako přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly - tzv. plazmafereza. Vhodný typ odběru Vám dle Vašeho celkového stavu nabídne lékař Transfúzního oddělení.

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se na Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 873 333–35, bezplatná tel. linka: 800 603 333, e-mail: odbery@nemcb.cz.