v pondělí 10. května

9.30 h Růžena Vítková, 89 let, Č. Budějovice

13 h Michal Ilko, ned. 83 let, Č. Budějovice

14 h Dagmar Personová, ned. 92 let, Č. Budějovice

v úterý 11. května

9.30 h Miroslav Hlaváč, 87 let, Č. Budějovice

12 h Ing. Václav Zumr, CSc., 80 let, Hluboká nad Vltavou

13 h Marie Bigasová, ned. 90 let, Boršov nad Vltavou