ve čtvrtek 13. května

12 h Jan Bíca, ned. 75, Litvínovice

v pátek 14. května

9 h Václav Votruba, ned. 70 let, Borek u Českých Budějovic

14 h Zdena Zahoříková, 72 let, České Budějovice