v úterý 8. června

10.30 h Bohuslav Navara, 87 let, České Budějovice

ve středu 9. června

13 h Jaroslava Jindrová, 82 let, České Budějovice