v úterý 19. října

9.30 h Jan Kročák, 70 let, Mazelov

12 h Jitka Holčapková, ned. 78, Litvínovice

13 h MUDr. Karel Ptáček, ned. 84, Č. Budějovice

ve středu 20. října

8.30 h Jiří Bouchal, 77 let, Hamr

9.30 h Josef Macho, 74 let, Petříkov

12 h Zdeněk Pavlík, 68 let, Č. Budějovice

13 h Anna Novotná, 84 let, Včelná

14 h Karel Fryš, ned. 93 let, Č. Budějovice