v pátek 19. listopadu

8.30 h Beata Lovečková, 40 let, Č. Budějovice

9.30 h Milada Lošková, 87 let, České Budějovice

14 h Václav Suchý, 65 let, Č. Budějovice

v pondělí 22. listopadu

8.30 h Miroslav Smolík, 73 let, Č. Budějovice

9.30 h Ing. Václav Boněk, 78 let, Č. Budějovice

10.30 h Jaroslav Bartl, 92 let, Č. Budějovice

12 h Václav Koklar, 89 let, Čejkovice