Ve středu 12. ledna 2022
9.30 h Václav Růžička, 44 let, Hlavatce

Ve čtvrtek 13. ledna 2022
9.30 h Marie Kovářová, 75 let, Č. Budějovice
10.30 h PaedDr. Vojtěch Studený, 83 let, Č. Budějovice
12 h Josef Buchwaldek, 78 let, Omlenička
13 h Marie Pfefrlová, ned. 93 let, Chmelná