Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie

ve čtvrtek 17. února

10.30 h Miroslav Tisoň, ned. 58 let, Libín

12 h Petr Hommer, 67 let, Č. Budějovice

13 h Jana Popílková, ned. 82 let, Č. Budějovice

14 h Václav Drha, 68 let, Třebíč

v pátek 18. února 2022

10.30 h Hana Jodlová, 78 let, Č. Budějovice

12 h pplk. v.v. Ladislav Oubrecht, 93 let, Č. Budějovice

13 hJan Pfleger, ned. 71 let, Rudolfov

v pondělí 21. února 2022

8.30 h Karel Živnůstka, 73 let, Č. Budějovice

9.30 h Jitka Černáková, 83 let, Č. Budějovice

10.30 h Karel Hubert Jandera, ned. 73 let, Hluboká n. Vlt.

12 h Julie Křížová, ned. 96 let, Č. Budějovice

14 h František Toms, 71 let, Č. Budějovice