ve středu 23. března

9.30 h Ing. Vladimír Kouba, 69 let, Č. Budějovice

ve čtvrtek 24. března

8.30 h Václav Babouček, ned. 77 let, Č. Budějovice

12 h Mgr. et Mgr. Josef Havlík, 78 let, Č. Budějovice

13 h Marie Fialová, ned. 84 let, Č. Budějovice

14 h Jaroslava Matějová, 79 let, Č. Budějovice