v pondělí 6. června

10.30 h Jan Anderle, ned. 95 let, Hlavatce

14 h Hana Zmeškalová, ned. 82 let, Č. Budějovice

v úterý 7. června

9.30 h Ludmila Korbelová, 84 let, Hrachoviště

10.30 h Václav Kiele, ned. 81 let, Č. Budějovice

12 h Ján Kadlubiak, 77 let, Ktiš