v pátek 10. června

10.30 h Vladimír Zvánovec, ned.77 let, České Budějovice

12 h Drahomíra Fenclová, ned. 99 let, České Budějovice

13 h Pavel Bečka, 23 let, České Budějovice

14 h Stanislava Vejrostková, 65 let, České Budějovice