ve středu 22. června 2022

10.30 h Radomil Růžička, 66 let, Mladé

12 h František Jiřička ned. 68 let, Brloh

ve čtvrtek 23. června 2022

10.30 h Jaroslav Farský, 71 let, Č. Budějovice

12 h Jan Buňata, ned. 71 let, Č. Budějovice

14 h Václav Vosika, ned. 78 let, Třeboň