ve čtvrtek 23. června 2022

10.30 h Jaroslav Farský, 71 let, Č. Budějovice

12 h Jan Buňata, ned. 71 let, Č. Budějovice

14 h Václav Vosika, ned. 78 let, Třeboň

v pátek 24. června 2022

10.30 h Marie Tučková, ned. 91 let, Č. Budějovice

12 h Valter Kříha, ned. 87 let, Mezilesí

13 h Blanka Trostová, ned. 85 let, Č. Budějovice