v úterý 9. srpna

10.30 h Miloslav Sládek, ned. 83, Č. Budějovice

12 h RNDr. Miluška Menzelová, 96, Č. Budějovice

ve středu 10. srpna

8.30 h Josef Bartoš, 71 let, Brloh

12 h Lukáš Vestfál, ned. 39 let, Bechyně