V pátek 19. srpna 2022
12 h Miroslav Scheinpflug, ned. 87 let, Rožnov

V pondělí 22. srpna 2022
10.30 h Jaromír Blažek, ned. 70 let, Doudleby
12 h MUDr. Marie Beránková, 82 let, České Budějovice