v pátek 30. září 2022

8.30 h Jiří Kladrubský, ned. 84 let, České Budějovice

13 h Stanislava Vyhnalová, ned. 90 let, České Budějovice