v úterý 4. října 2022

8.30 h Helena Šturmová, 90 let, České Budějovice

ve středu 5. října 2022

9.30 h Marie Čechová, 78 let, České Budějovice

10.30 h Josef Kovář, ned. 91 let, České Budějovice