ve čtvrtek 6. října 2022

13 h Pavel Jindra, ned. 66 let, Střížov

v pátek 7. října 2022

9.30 h Mgr. Jiřina Otásková, MBA, 70 let, České Budějovice

13 h MVDr. Josef Wohlmann, 77 let, České Budějovice