v pondělí 5. prosince 2022

12 h Ing. Jan Líkař, 90 let, České Budějovice

13 h PeadDr. Marcela Rejmánková, ned. 82 let, České Budějovice

v úterý 6. prosince 2022

10.30 h Jan Šebesta, 65 let, České Budějovice