Pátek 3. února 2023

8.30 hod., Ing. Petr Böhm, 70 let, Č. Budějovice

10.30 hod., Ing. František Kahoun, ned. 89 let, Č. Budějovice

13.00 hod., Ludmila Veberová, ned. 78 let, Brloh