Čím je pro české studenty přínosná účast na této akci?

Mladí lidé, kteří mají zájem o politiku a právo, si v praxi zkusí vžít se do role politiků a rozhodovat jako pravý politik. Zjistí, že to není tak jednoduché, jak se možná zprvu zdá, že je dobré zkombinovat prosazování svých názorů s uměním hledat kompromisy. Zároveň si účastníci mohou vyzkoušet, jaké je to, postavit se před poměrně velký počet lidí a prosazovat své myšlenky. Osobně jsem to zažil, když jsem se ucházel o zvolení do Výboru pro jednací řád. Popravdě, nebyl to dobrý pocit, dokonce mi na chvíli vypadl název výboru, do kterého kandiduji. Z této zkušenosti plyne další bod, který je podle mě důležitý, a to mít chuť se stále zdokonalovat. Jedna drobná, ale i větší chyba vás nemůže položit, nemůžete se vzdát a musíte se snažit bojovat dál.

Nebylo by vhodnější vžívat se do rolí českých zákonodárců?

Myslím si, že není na škodu, abychom se právě i prostřednictvím Českého modelu amerického kongresu přiblížili fungování jiných parlamentních těles, než je to české. V některých situacích je nutné poznat odlišné věci, abychom pochopili věci nám bližší. Někdy není špatné se něco přiučit zvenčí.

Jakou roli jste měl v Českém modelu amerického kongresu?

Zastával jsem roli člena Sněmovny reprezentantů, tedy dolní komory Kongresu Spojených států, přičemž jsem byl zvolen za stát Missouri za Republikánskou stranu, jakožto neokonzervativec. V Kongresu to dále funguje tak, že je poslanec členem alespoň jednoho z výborů. Já jsem byl členem Výboru pro energetiku a hospodářství, ve kterém jsme projednávali otázky týkající se dálničních sítí, regulace telekomunikací a bezemisního hospodářství.

Nakolik jste se do této role vžil?

Cítil jsem se trochu rozpačitě. Bylo velmi složité sladit postoje strany, stranické frakce a do toho promítnout zájmy státu, za který jsem byl zvolen.

Z různých stran zaznívají stesky na činnost českého parlamentu a chování poslanců či senátorů. Myslíte jako člověk, pro něhož je politika koníčkem, že je to u nás v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi tak špatné?

Otázkou je, co je měřítkem spokojenosti. Pravda, lidé v České republice nejsou podle průzkumů spokojeni s činností naší politické reprezentace. Celkově si myslím, že bychom měli při hledání příčin, proč tomu tak je, jít daleko více do historie. Historické události nějakým způsobem formovaly společnost a s tím související politickou kulturu dané země. Odtud bychom měli vycházet a zamyslet se, co vlastně od politiků jakožto našich zástupců očekáváme. Rozhodující je i způsob, jakým o politice informují média. To už je ale asi jiné téma.

Čím může mladého člověka zaujmout politika?

Nejdříve je důležité říci, že slovo politika není sprosté slovo. Není to nic imaginárního, nic nám vzdáleného. Je to vše kolem nás, aniž bychom si to uvědomovali.

Prvním krokem, který mladý člověk ode dne svých 18. narozenin může udělat, je jít k volbám. Důležité také je nebýt lhostejný k možnosti ovlivnit, kdo bude vykonávat funkci našich zástupců. Dále je velmi podstatné, abychom se ptali, zajímali se o věci, které se nám nezdají, které nás zajímají, a nenechali se odbýt a odradit. Pro všechny, kteří politiku alespoň trochu sledují a nejsou spokojeni s tím, jak politici vykonávají svůj mandát nebo jak plní své sliby, není nic jednoduššího než jít k volbám a dát hlas jiným kandidátům. V případě, že dospějí k názoru, že není, koho volit, mohou kandidovat, zkusit své štěstí ve volbách a pokud uspějí, mohou se podívat „pod pokličku" věcem, které se jim nezdají, a následně se pokusit o jejich změnu.

Usiloval jste o stáž na Úřadu vlády ČR. Jaké jsou vaše ambice? Chcete se jednou podílet na řízení naší země, nebo zůstanete politologem?

Ke stáži, o níž jsem se ucházel, jsem přišel čirou náhodou. Na poslední chvíli jsem zjistil, že Fakulta sociálních studií MU v Brně vypisuje stáže Masarykova stipendia. Řekl jsem si, proč se nezkusit přihlásit, že za zkoušku nic nedám. Vždy mě zajímala politika a než jsem začal studovat politologii, nevěděl jsem, co přesně si pod tímto pojmem představit. Zajímají mě otázky státní i státoprávní. Jednou ze základních pouček pro politologa však je: nikdy se nestát politikem. Kdybych si tedy měl vybrat, čím bych byl raději, tak politologem.

Jak byste coby budoucí politolog jednoduše vysvětlil svým spoluobčanům, že v červnu odvolaný primátor Budějovic se o necelého čtvrt roku později znovu vrátil do funkce?

Do tohoto problému se promítají hned dvě politologií využívané teorie teorie her a teorie koalic. Teorie her zkoumá, kdo je schopen co nabídnout a co je pro to schopen udělat. Teorie koalic s tím úzce souvisí. Politika je o neustálém vyjednávání. Otázkou je, za jakou cenu jste schopni a ochotni sestavit koalici. Na situaci, kterou jsme mohli sledovat na budějovické radnici, je zvláštní, nikoli překvapivé, že z nepřátel se stali koaliční partneři. Překvapivé to není proto, že oba aktéři, jak ANO, tak ČSSD, jednali racionálně - oba subjekty se chtěly podílet na vedení města, což se jim nakonec s pomocí dvou dalších stran povedlo. Znovuzvolení pana Svobody do funkce primátora je výsledkem racionální dohody.