Uskutečnil se zde 38. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Z celých jižních Čech 
se sem proto sjeli studenti středních škol, aby odborné porotě představili své, mnohdy až neobvyklé, práce.

Jednou takovou byla například práce dvojice maturantů z Gymnázia Česká 
v Českých Budějovicích – Ondřeje Nyklese a Jana Maška. Ti se letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti účastnili v kategorii biologie. Jejich práce nesla název Sukcese forenzního hmyzu a jeho druhová identifikace. Hodnotící porotě se líbila natolik, že za ni kluci nakonec získali první místo 
a možnost účastnit se celorepublikového kola.

„Zkoumali jsme hmyz, který nalétává na mrtvoly, 
a následně určovali, o jaký konkrétní druh hmyzu se jednalo," přiblížili svou práci Ondřej Nykles a Jan Mašek. 
Doplnili, že v praxi má tato metoda největší využití ve forenzní patologii. „Tělo se rozkládá, přičemž v každé fázi rozkladu na něj přiletí jiný druh hmyzu. A my, když ho sebereme a uděláme testy DNA, tak zjistíme, co je to za druh," vysvětloval Jan Mašek, jak postupovali při praktické části práce. „To je empiricky vypozorované na určitých návnadách, že jeden den přiletí tahle moucha, další den nějaký jiný hmyz 
a právě podle toho se dá 
v reálné fázi, když se najde mrtvola, určit, kdy přesně zemřela," vysvětloval Ondřej Nykles největší přínos této metody.

Na otázku, co bylo při výzkumu nejtěžší, odpovídali kluci s nadsázkou: „Sehnat lidské tělo."

„Snažili jsme se, ale mrtvolu jsme nesehnali, takže jsme museli použít kousek vepřového masa," dodal 
Jan Mašek. „Ono je vepřové maso docela podobné tomu lidskému, i když si to mnozí nechtějí přiznat," doplnil autor vítězné práce, na které dle svých slov s kolegou pracovali více než rok.

„Sukcese hmyzu se měří klidně i tři roky, ale my jsme to vzali od podzimu roku 2014 do současnosti. Tady to bohužel urychlit nejde, musí se počkat na přírodu," řekl Ondřej Nykles. „Aby měl výzkum nějakou váhu, tak bylo třeba mít alespoň nějakou geografickou vzdálenost 
a různé typy biotopů," doplnil svého spolužáka Jan Mašek 
s tím, že k tématu práce se dostali v podstatě náhodou.

„Když jsme obdrželi nabídku na výzkum, tak nám bylo řečeno, že budeme analyzovat DNA. Ale nevěděli jsme, o co půjde, jen že to budeme dělat na Entomologickém ústavu Akademie věd ČR v Budějovicích. Pak přijela Jana Podhorná z Mendelovy univerzity v Brně, která nám tento obor představila. A nám se zalíbil natolik, že jsme do toho šli," dodali Ondřej Nykles a Jan Mašek.