Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Na počátku byly před dvěma desítkami let silné paže maminek, přizvaných ke školnímu projektu. Podle Šárky Buškové, členky keramického kroužku, tehdy učitelka základní školy Jana Šonková požádala maminky malých dětí, aby při vytváření velkého slunce pro výzdobu školy pomohly hlavně s rozválením velkých plátů hlíny. „My, jako maminky, jsme se ujaly hrubé práce,“ vzpomíná Šárka Bušková na první krok k dnešním samostatným prostorám v bývalé kotelně. Tehdejšího „válcování hlíny“ se účastnila i paní Eva Kolouchová, která je pro tvorbu keramiky kromě nadšení jako jediná z maminek vybavena také odborným vzděláním a která je dobrým duchem keramického dění na Borku.

Pro školu tehdy vzniklo velké slunce, instalované na zdi u vstupu do 1.patra. Protože motto borecké základky zní „Škola plná slunce“ a vesmírné těleso zde mají ve znaku. Na jednotlivých paprscích jsou zpodobněny různé motivy související se vzděláváním.

Rodinné řeznictví Jan Blažek funguje v Borku od roku 1993.
Na Borku si řezníci předávají rodinnou tradici

Práce s keramikou se ve škole rozvíjela, ale třeba kvůli vypalování se musela produkce vozit do Českých Budějovic. „Bylo to zdlouhavé a hrozilo riziko poškození výrobků. Byly jsme iniciativní a udělaly jsme sbírku,“ líčí někdejší dění Šárka Bušková s tím, že se pro školu s významným přispěním obce pořídila první pec. Od té doby se ve škole na podzim každoročně pořádá sobotní „Keramické tvoření“, kde si děti, rodiče, prarodiče a další keramičtí nadšenci mohou vyrobit něco malého pro sebe nebo třeba i pod stromeček.

VEDLE TĚLOCVIČNY

Po nějakém čase se škola přestavovala, byla potíž s prostory pro keramiku a zdálo se, že na pec možná ani nebude místo a skončí to jejím vystěhováním s nejistou budoucností… Obec ale v té době koupila starší nevyužívanou kotelnu, kde z jedné části měla být malá tělocvična. A padl návrh, aby se další část objektu využila pro keramický kroužek. „Slovo dalo slovo a povedlo se,“ oceňuje Šárka Bušková krok tehdejších kolegů zastupitelů i starosty s tím, že podle plánu se pak prostor otevřel pro školu i veřejnost. Měli tu dokonce i zahraniční návštěvu v rámci programu Comenius z Finska.

Teď mají přátelé keramiky v Borku dvě pece a prostor až pro 30 lidí. Tvoří v něm pravidelně mateřinka, základka i keramická parta, která se postupně rozrostla o další členy.

K menším památkám Borku patří památník padlým z 1. světové války, který byl postaven hned u hlavní silnice, kudy donedávna vedl tah na Prahu, než byl postaven úsek dálnice D3 od Ševětína k Úsilnému.
Obcí je Borek teprve krátce. Víte, kdy tady vyrostl první dům?

Z dílny vzešly například kachle zdobící obecní úřad. Symbolika na kachlích odkazuje na borovice, protože obec má ve znaku borové šišky a odkazuje na ně i její jméno… Pro dům s pečovatelskou službou vyrobila parta na každé patro výzdobu. „Původně do přízemí. Líbilo se to a udělali jsme i do dalšího patra,“ líčí s úsměvem nečekaný úspěch Šárka Bušková. Nakonec přibyly nové kousky keramiky i do nejvyššího podlaží, kde už předtím jiná výzdoba byla.

„Vyrábíme i ceny na fotbalový turnaj O pohár starosty,“ připojuje členka keramického kroužku a doplňuje, že teď je velkým plánem udělat keramický betlém pro rozsvěcení vánočního stromku, což je na Borku vždy velká sláva.